Ärter (till mogen skörd)- Skadedjur

(till mogen skörd)

Skadedjur Dos l/kg per hektar Behandlingstidpunkt Anmärkning
Ärtvivel, trips
  • 0,4 Sumi-alpha 5 FW
  • 0,2 Mavrik 2F
  • 0,2-0,3 Karate 2,5 WG

Vid behov. Från uppkomst fram till dess att plantorna har ett par blad

 

 

 
Ärtvecklare
  • 0,3 Sumi-alpha 5 FW
  • 0,2 Mavrik 2F
  • 0,2-0,3 Karate 2,5 WG 
Vid behov. Under begynnande baljställning  
 Ärtbladlöss
  • 0,25 Pirimor
  • 0,15-0,2 Mavrik 2F
  • 0,2-0,3 Karate 2,5 WG 
Följ bekämpningströskel  

 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter