Lönsamt med Kalksalpeter i spannmål och vall

Kalksalpeter har en betydligt säkrare och snabbare effekt än andra kvävegödselmedel. När nu priset återigen ligger i nivå med andra kväveprodukters är Kalksalpeter ett utmärkt alternativ till både spannmål och vall, inte minst om det är kallt eller torrt eller om man har en tung lerjord.

- Det var när efterfrågan på kalksalpeter ökade i andra odlingar utomlands och tillgången för svensk del därför blev begränsad som priserna steg, berättar Per Odell, chef Växtnäring i Svenska Foder. Nu är priserna konkurrenskraftiga på det effektiva gödningsmedlet. Man tror att det kommer att stå sig några år framöver.

Kalksalpeter är historiskt ett gödselmedel som använts i både spannmål och vall i Sverige under ett drygt sekel. Effekterna är kända. Och välgörande. På grund av dess snabba och säkra effekt har det varit en mycket användbar och intressant produkt för lantbrukaren. Det är kalksalpeterns sammansättning med 93 procent nitratkväve som ger dess effektskillnad gentemot N27, Axan eller N34. Givetvis är det beroende på en mängd parametrar med tillförselmetod, markfukt, temperatur, tidpunkt för tillförsel m.m – men effektskillnaden kan vara upp till 40 procent.

- Men det är inte enbart den snabba effekten som gör Kalksalpeter till en bra produkt för din växtodling, det är också den kalkverkan kalksalpetern har. Kalksalpeter ger vid 100 kg N/ha, + 100kg CaCO3. Använder man ammoniumsulfat på sina fält får man istället ett behov av ca 300 kg CaCO3, med UREA eller N34 blir behovet ca 100 kg och med N27 ca 86 kg.

- Kalksalpeter har många fördelar!

Per Odell menar att framförallt vallodlare har mycket att vinna på att gödsla återväxten med Kalksalpeter.

- För de vallodlare som vill ta 3 skördar eller mer borde kalksalpeter vara det självklara valet. Det är ett utomordentligt sätt att öka skördarna och bibehålla en bra vallfoderkvalitet. Snabbt och effektivt. Det man ska tänka på är att vallen ofta är känslig för svavelbrist. Därför bör man gödsla tillräckligt med svavel till första skörden.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter