Ett kvalitetspaket för lönsam spannmålsodling

Kvalitet är ett nyckelord i vår verksamhet. Om vi inte kan erbjuda dig en vara som håller hög kvalitet, blir vi inte intressanta för dig som är odlare. Om vi inte kan erbjuda dig en hög kvalitet vad gäller service, kan du lika gärna handla av någon annan. Om inte vi kan erbjuda en hög kvalitet när vi ska sälja din spannmål vidare, vänder man sig till någon annan. Därför är hög kvalitet en konkurrensfaktor för både dig och oss – och i slutänden handlar det om lönsamhet. Inför årets spannmålsskörd erbjuder vi nu ett kvalitetspaket för dig som vill veta vad du levererar till oss. För visst känns det betydligt roligare och definitivt mer lönsamt att leverera varor som har den kvalitet som alla förväntar sig.

Svenska Foders kvalitetspaket innehåller utrustning för vattenhaltsmätning - kan användas såväl direkt vid skörd som vid lagring i eget lager - termometer med utrustning för att ha kontroll på temperaturen i den lagrade spannmålen, instrument för att visa på ohyra, instruktioner för hantering, torkning och lagring av spannmål, oljeväxter och trindsäd samt flertal andra saker för en sund hantering av den gröda som idag är värd stora pengar.

Kvalitetspaketet är möjligt att köpa via Svenska Foder och de bolag som ingår i vår koncern samt alla de samarbetspartners vi har runt om i landet.

Köp Svenska Foders kvalitetspaket inför skörden 2011 – det lönar sig att känna till sin kvalitet och veta sitt värde.

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter