Svenska Foder gör satsning i Mälardalen

Under flera år har Svenska Foder funnits i området kring Mälardalen och har haft en fin utveckling. Men nu vill man ta ett förnyat grepp och satsa ytterligare. Det första som görs är att anställa två nya säljare.

Svenska Foder har under lång tid jobbat enligt regionerna Öst, Syd och Väst. Nu vill man utöka dessa med ytterligare två regioner: Mälardalen och Nord. Mälardalen inbegriper Norra Sörmland, Uppland och Västmanland, region Nord är allt norr om.

Carsten Klausen, VD i Svenska Foder, och en rad andra medarbetare har under de senaste åren fått ett flertal påstötningar från lantbrukare kring Mälardalen om att öka sina insatser. Man har velat ha större tillgång till Svenska Foder, få fler förfrågningar på affärer, osv.

-Denna positiva kritik har vi självklart tagit till oss av, konstaterar Carsten Klausen. Vi har gjort det bra med de resurser vi haft i området. Men nu är det är dags att utöka vår närvaro. Det första beslutet vi har tagit är att anställa två nya säljare.
Svenska Foder har fem tillväxtområden som man arbetar med strategiskt: Egen försäljning, Samarbete och allianser, Förvärv av bolag, Nya produktområden och Nya marknadsområden. Mälardalen är ett nygammalt marknadsområde som man nu gärna vill växa mer i.

Ett sätt är att växa via samarbeten och allianser. Ett annat är genom förvärv och delförvärv.

-Just nu letar vi konkreta samarbeten och allianser. Att hitta samarbeten med en partner som redan idag finns i regionen är ett bra sätt att komma in i ett område. Vi kan också tänka oss att förvärva verksamheter som passar in i vår struktur.
Man jobbar också vidare med redan befintliga återförsäljare och försöker hitta sätt att utöka dessa samarbeten.

Dessutom vill man hitta fler i området som är intresserade av Svenska Foders breda produktsortiment.

Målet med satsningen i Mälardalen är att finnas på plats inom alla Svenska Foders verksamhetsområden. Det gäller spannmål, växtodling, foder och service, som omfattar butikskonceptet Djur&Natur, Svenska Foder Energi, Svenska Tele och dotterbolaget Nomus AB. För att få detta att fungera optimalt vill man bygga upp en rejäl infrastruktur. Det handlar om såväl fysiska anläggningar som spannmålsmottagningar, hamnar, kontor och egna butiker. Det handlar också om att hitta allianser med åkerier.

- Vi tror inte vi vet allt och har någon bra idéer så lyssnar vi gärna till dem. Det är därför vi kör med öppna kort. Vi har talat med en rad aktörer i detta område för att förklara vad vi vill och lyssna av vad de tycker om tilltaget. Vi har också berättat att vi gärna vill hitta goda samarbeten. Vi ska fortsätta dessa samtal.

-Men grundstrukturen för oss är klar. Vi vill utveckla Mälardalen som försäljningsområde såsom vi utvecklat andra områden där vi inte varit så starka tidigare. Vi vet att behovet finns och vi tror att vi kan uppfylla det, avslutar Carsten Klausen.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter