Potatis - virusbekämpning i utsäde

 

Potatisvirus  Y    

 

Koncentration %

Dos l/kg per hektar

Behandlingstidpunkt        

Anmärkning   

     

 

2,5

 

 

 

 

 

Finavistan

 

 

 

 

 

Starta behandlingen när potatisen är 5 cm hög. Upprepa behandlingen med 7 dagars intervall.

 

 

Öka med 1,0 l olja och 40 l vatten per gång tills mängden olja uppgår till 10 l/ha och mängden vatten till 400 l/ha. Fram till en vecka före blastdödning.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter