Potatis - Blastdödning

Utan blastkrossning

Blastdödning

 Dos l/kg per hektar

Behandlingstidpunkt

Karensdagar

Anmärkning

 
  • 1,5-2,0 Reglone

 

och

 

1,5-2,5 Reglone

 

 

  • 1,5-2,0 Relone

 

och

 

1,0 Spotlight Plus

Behandla när potatisen fått önskad knölstorlek, ca 14-21 dagar före planerad upptagning.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

7

Normal/kraftig blast: delad behandling. Med 3-5 dagars mellanrum. Lågblast: enkel behandling med 3-4 lit/ha. Tillsätt Ranman 0,2 lit/ha+aktiveringsolja vid all blastdödning.

 

 

 

Behandla först med Reglone så att den gröna bladmassan vissnar bort. Behandla med Spotlight 3-5 dagar senare. 

 

 

Med blastkrossning

Blastdödning  Dos l/kg per hektar Behandlingstidpunkt Karensdagar Anmärkning
 
  • 1,5-2,0 Reglone

 

  • 1,0 Spotlight Plus

 

 

 

  • 1,0 Spotlight Plus

+

0,5-1,0 Reglone

2-3 dagar efter blastkrossning

10

 

 

7

 

 

 

 

7

Stjälkarna ska vara väl avbladade.

 

 

 

 

När gröna blad fortfarande finns kvar efter blastkrossning.

 

 

 

Ny tillväxt (oberoende av bladdödningsmetod)

Blastdödning  Dos l/kg per hektar Behandlingstidpunkt    Karensdagar   Anmärkning
 
  • 0,6 Spotlight Plus
 

7

Oftast på jordar med god vatten- och näringstillgång. 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter