Klimatcertifierad för goda affärer!

Svenska Foder har som företag kontakt med en rad olika aktörer på spannmålsmarknaden. En av dessa aktörer är Agroetanol. Nu har Agroetanols kunder – oljebolagen – ställt krav på att få fram en klimatcertifierad etanol. Fokus är stort på förnyelsebar energi.

Certifiering av råvaror till etanolproduktion kräver dokumentation av spårbarhet och klimatdata. Det betyder att även vårt led måste vara klimatcertifierat för att vi ska kunna göra affärer med Agroetanol även i fortsättningen.

Därför skulle vi vilja att du fyller i blanketten: ”Deklaration av efterlevnad av hållbarhetskriterier för spannmålsproduktion, enligt kraven i EU-direktiv 2009/28/EG. Skörd 2011-2015” - du hittar den här. (58 kb)

Även om du inte direkt är odlare av energigrödor, är vi beroende av din medverkan för att ha möjlighet att byta partier vid ändrad användning – från t. ex. kvarn till energi.

För mer information, gå gärna in på nätet och läs på www.agroetanol.se.

De snabbaste inskickade deklarationerna premierar vi med en utlottning av Borgeby-biljetter!

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter