Garta blir affärsområde i Svenska Foder

Garta är leverantör av produkter och rådgivning till den professionella frukt-, potatis- och trädgårdsodlingen i Sverige och Danmark. Den svenska delen av Garta blir nu ett affärsområde inom Svenska Foder-koncernen.

-Vi ser klara fördelar med ett närmare samarbete mellan Garta och Svenska Foder. Det gör att vi kan optimera hela kedjan, inköp, logistik och försäljning, säger Carsten Klausen VD i Svenska Foder. Genom att verksamheten i Garta ingår som en del av Svenska Foder kan vi också spara pengar genom en gemensam administration.

Gartas verksamhet i Sverige har tidigare drivits som ett eget aktiebolag. Gartas specialister och för-säljare kommer i den nya organisationen att ha kvar i sina tidigare uppdrag medan administrationen övertas av ekonomifunktionen i Svenska Foder.

-Vi satsar på ett, för branschen, unikt helhetskoncept där vi kan erbjuda potatisodlare, professionella frukt- och trädgårdsodlarna, frilandsodlare, bärodlare och golfbanor ett brett sortiment och bra rådgivning. Samtidigt kan vi erbjuda intressanta produkter för hobbyodlare via vårt butikskoncept Djur&Natur, förklarar Carsten Klausen.

Kontakt:

Säljchef                                           Säljare/rådgivare
Mats Johansson                                 Per Juhlin
+46 46 32 58 95                                 +46 46 32 58 96
mats.johansson@svenskafoder.se       per.juhlin@svenskafoder.se

Sälj/support/lager                           Sälj/support/lager
Hans Lindkvist                                   Fredrik Nilsson
+46 46 32 58 91                                +46 46 32 58 97
hans.lindkvist@svenskafoder.se          fredrik.nilsson@svenskafoder.se

Post/Besöksadress:
Knästorps Kvarnväg 220 
245 22 Staffanstorp

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter