Prova Svenska Foders unika produkt NS 27-4 med Mangan och Bor!

 
Experterna är generellt överens om att ju längre tid en gröda saknar näring ju större blir skördeminskningen.
Alla växter har behov av mikronäring!
 
Vi kan nu erbjuda en lösning där vi kan komma ut tidigt med mikronäringarna Mangan och Bor.
Växterna behöver inte längre vänta på sprutan!

För mer information kontakta din närmaste Svenska Foder säljare eller våra återförsäljare!

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter