Svenska Foder satsar ytterligare på spannmålshandeln

2011 blev ett nytt rekordår för Svenska Foder. Även bolagets handel med spannmål har överträffat tidigare resultat både när det gäller volymerna inom landet och export. Nu satsar bolaget vidare med ytterligare investeringar och förstärkning av organisationen.

Svenska Foder har under flera år satsat på att öka sina inköp och sin handel med spannmål. Spannmålen används som den största enskilda råvaran i bolagets egen fodertillverkning. Övriga volymer används för handel med industrin, t ex till kvarnar, bryggerier och livsmedelsproduktion. Svenska Foder bedriver också en omfattande export av spannmål, bl.a. via moderbolaget DLG som är en av världens största handlare av maltkorn.

– Spannmålsaffärerna med Sveriges bönder är en viktig del i vår verksamhet. Vi ser mycket positivt på utvecklingen men känner samtidigt ett stort ansvar för att kunna hantera spannmålsvolymerna på ett effektivt och klokt sätt. Spannmål är en organisk produkt och hanteringen ställer stora krav på smart logistik och rätt lagring för att säkra produktens kvalitet, säger Johan Nordenblad, vice VD och logistikchef hos Svenska Foder.

Under de senaste åren har Svenska Foder investerat i uppgradering av befintliga anläggningar och samtidigt satsat på att öka antalet anläggningar genom företagsköp eller allianser. I stort sett hela 2010 års resultat på strax under 70 miljoner kronor har återinvesterats i bolagets verksamhet. Nya aktiviteter är planerade under 2012.

– Nu förstärker vi också vår organisation ytterligare genom att anställa Paul Vighagen som är en respekterad och välkänd person inom branschen, säger Johan Nordenblad. Paul Vighagen kommer att arbeta med logistik, inköp av spannmål och försäljning av förnödenheter till lantbrukare. Han kommer närmast från Farina och börjar sin anställning i Svenska Foder den 1 februari.

För vidare information, kontakta:

Carsten Klausen, VD Svenska Foder AB 0510-828 38
eller
Johan Nordenblad, vVD Svenska Foder AB 046-32 58 07

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter