Rubrik

Toppresultat för Svenska Foder

Svenska Foder redovisar för 2011 sin största årsomsättning någonsin med 3,92 miljarder kronor mot 3,4 miljarder för 2010. En ökning på mer än 15 % på ett år. Resultatet blev också det bästa någonsin med ett resultat före skatt som uppgår till 101 (76) miljoner kronor.

Bolaget satsar mycket på att utveckla sin position på marknaden och har investerat största delen av sitt resultat från 2010 direkt in i verksamheten.

– Vår satsning att öka vårt lokala engagemang genom företagsförvärv och flera nya allianser har lyckats bra och har också gett en positiv respons bland Sveriges bönder. Vi är både tacksamma och stolta över att allt flera av Sveriges bönder väljer Svenska Foder-koncernen som leverantör.

Våra investeringar i produktionen ska inte bara leda till ökad kvalitet utan de ska direkt bidra till ökad effektivitet och därmed ökad lönsamhet för kunden och oss själva, menar Carsten Klausen, VD i Svenska Foder-koncernen.

Volymökningen och resultatet för verksamhetsåret 2011 är positivt för alla verksamhetsområden och bolag i Svenska Foder-koncernen.

Ökade investeringar
Under 2011 har bolaget investerat i ökad produktions- och spannmålskapacitet och ytterligare stärkt sin kvalitets- och leveranssäkerhet. Investeringar har skett i kapacitet för råvaruhantering och produktion för att motsvara en ökad efterfrågan på eko-foder.

Under året har Svenska Foder ökat sitt engagemang i Mellansverige inom samtliga verksamhetsområden, Foder, Växtodling, Spannmål och Service. I slutet av året övertogs lantbruksverksamheten i Dille Foder omfattande foderförsäljning, spannmålshandel samt butiksverksamhet i Sundsvall och Östersund.

Eko-foder växer snabbt
Produktionen av eko-foder har ökat snabbt och efterfrågan är mycket positiv. Svenska Foder har utökat sortimentet av eko-foder under 2011. Under våren 2011 har produktionen av eko-foder för södra Sverige startat direkt från vår fabrik i Åhus. Fabriken i Hällekis, norr om Lidköping, kommer även i framtiden att producera och leverera eko-foder till våra kunder i Mellansverige och norra Sverige.

Samarbete och lokal förankring
Svenska Foders strategi ar att växa genom egen säljframgång på marknaden och genom att investera i små och medelstora branschföretag. Allianser och nära samarbete med andra företag ingår också i strategin.

– Vi har hittat ett sätt att arbeta där vi har många och bra kanaler ut till marknaden utan att själva bli för tunga organisatoriskt förklarar Carsten Klausen. Mindre företag och lokala avdelningar med sin lokala kännedom och känsla för vad marknaden efterfrågar har oftast en stark marknadsposition i sina närområden. Svenska Foder kan bidra med resurser i form av specialistkompetens och andra resurser som de mindre bolagen saknar.

Fortsatt tillväxt inom affärsområdet Service
Vi kan glädja oss åt att verksamheten inom affärsområdet Service; Djur&Natur-konceptet med egen butikskedja och över 200 återförsäljare, Svenska Tele och Svenska Foder Energi fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Nomus Skadedjursbekämpning och Brandskydd har ökat antalet kunder inom lantbruk, industrier och fastighetsbolag. Affärsområdet Service är ett uttalat tillväxtområde inom Svenska Foder-koncernen.

Del av en internationell koncern
Genom Svenska Foders moderbolag, det danska DLG, ingår bolaget i en snabbt växande koncern. Koncernen omsätter idag ca. 49 miljarder SEK (47 miljarder SEK 2010) och har verksamhet i 24 länder. Antalet anställda är ca.5000. Foderproduktionen på 3,8 miljoner ton gör att DLG är en av världens största foderproducenter. DLG är också en stor aktör inom spannmålshandel och en av världens största handelshus när det gäller maltkorn.

Transport och logistik är koncernens största post på kostnadssidan. DLG fraktar stora volymer både på landsväg och som sjötransporter. DLG fortsätter att utveckla sin verksamhet i Europa där Sverige och Svenska Foder har en viktig roll även i koncernens framtida strategier.

Det direkta ägandet är inte den enda vägen för DLG att utvecklas i framtiden. Samarbete och allianser med partners som har en respekterad position på marknaden är också en viktig väg till framgång.

Inom DLG ser man mycket positivt på Svenska Foders utveckling.

– DLGs strategi är att växa som en internationell aktör inom den gröna näringen. Vår satsning på lantbruksbranschen i Danmark, Sverige, Tyskland, Polen och de baltiska länderna ger spännande möjligheter och tydliga synergier inom både handel, produktion och logistik. Jag ser också mycket positivt på att Svenska Foders samarbete med övriga bolag inom DLG-koncernen utvecklas kontinuerligt, säger Asbjörn Börsting, koncernchef i DLG och styrelseordförande i Svenska Foder.

– Det finns en röd tråd genom hela DLG-koncernen. Ett utbyte av kunskaper och erfarenheter som ska leda till att vi hela tiden utvecklas som specialister och affärsmän. Det möjligheten vill vi gärna även erbjuda Svenska Foders dotterbolag och affärspartners, säger Asbjörn Börsting.


För ytterligare information kontakta:
Carsten Klausen,
VD Svenska Foder AB,
0510 – 828 38 (direktkopplat till mobiltel).

Asbjörn Börsting,
Koncernchef DLG och styrelseordförande i Svenska Foder AB
+45 21 92 20 00

Örjan Wilmenius
Informationschef, Svenska Foder AB
070 – 567 96 06

 

PDF-arkiv

Pressmeddelande: Toppresultat för Svenska Foder (217 kb)

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter