Råmjölk och kraftfoder ger en produktiv mjölkko

- 13 svar om kalvutfodring

Tidningen besökte Torbjörn Lundborg - rådgivare på VÄXA Sverige med kontor i Nossebro i Västergötland. Vi ville ställa några frågor kring kalvarnas välmåga, överlevnad och vad som kan påverka mjölkproduktionen längre fram. Samt kraftfodrets inverkan på kalvarna. Det här blev Torbjörns svar.

Hur viktigt är det att ge råmjölk till kalven? Har det stor betydelse på kalvens överlevnad?

Kalven har inget immunförsvar, tillskillnad från oss människor. Genom att ge kalven råmjölken får den tillgång till antikroppar som ger ett immunförsvar. Det är det första stödet till en ganska bräcklig individ och kan följaktligen ha stor inverkan på överlevnaden och även hållbarhet och hälsotillstånd senare i livet. Man måste ge mjölken snabbt efter födseln. Optimalt redan inom en timme – vilket givetvis sällan sker eftersom man inte har bemanning i stallarna dygnet om. Passerar man 6 timmar börjar det bli kritiskt. Råmjölken ger kalven en snabb start eftersom den är näringstätare
än vanlig mjölk. Mjölken måste givetvis vara av god kvalitet.

Hur ska man utfodra råmjölken för bästa resultat? Vilka svårigheter kan man stöta på?

Man ska gärna få i dem 4 liter råmjölk vid första tillfället. Detta är viktigt. Om de inte själva klarar av det, så kan man gärna sondmata. Dricker de mindre vid det andra målet är det inget att oroa sig för, då har de ändå fått i sig det viktigaste. Temperaturen skall vara fingerljummen. Om man använder sig av fryst råmjölk så bör man tina denna i vattenbad. Absolut inte i mikrovågsugn. Den mjölk man i så fall ska frysa in är den färska mjölken från första
urmjölkningen. Det är här det passiva immunförsvaret finns. Ett tips om man ska frysa in den färska mjölken är att använda plastpåsar, eftersom de går snabbare att tina.

Hur utfodrar man lämpligast under mjölkperioden?

Det har visat sig vara framgångsrikt att fasutfodra mjölken. Första månaden är mjölkgivan helt avgörande. Det gäller att få i kalven så mycket mjölk som möjligt. Rekommendationen är att under första månaden ligga på en tilldelning mellan 8-10 liter mjölk. Andra månaden fasas givan ner till 5-6 liter per dygn. Sista veckan, halveras mängden till 2-3 liter. Fasutfodringen ger en större kalv som har möjlighet att äta mer fast föda vid avvänjningen.

När ska man avvänja kalven och hur?

När kalven äter minst 1,5 kg kraftfoder/dygn börjar foderintaget bli tillräckligt stort för en avvänjning.

När ska man börja med kraftfoder?

Kalvarna ska lära sig redan första veckan att smaka och äta kraftfoder. Man ska se till att ha en skål framme, man kan
gärna stoppa det i munnen på dem. För att de ska få smak på det. Kraftfodret ska vara fräscht, gärna en del stärkelse.
Bra proteinkvalitet – det mesta får de fortfarande från mjölken, men det viktiga är att de börjar äta.

Varför ska man börja så tidig med kraftfoder?

Man vill stimulera vommen och öka upptagningsytan så att denna blir större och mer utvecklad. Med kraftfodret ökar
mängden utskott som suger upp näringen, ytan blir större liksom vommens tillväxt och man får också en kraftigare vomvägg. Första månaden äter kalven inte så mycket fast föda. Däremot under andra månaden ökar intaget tydligt.

När ska man börja med grovfoder?

Senare studier har visat att grovfodret kan ges efter en månad. Det stimulerar vommen och man får något mer papiller,
och pH:t blir mer stabilt. Men för att få en riktig utveckling är kraftfodret helt och hållet avgörande. Grovfodret stimulerar idisslingen och ger ett högre pH i vommen. Man ger det för strukturens skull, inte för näringen.

Utfodring av vatten?

Vatten ska de ha tillgång till tidigt. Ger man sötmjölk kan man ge vatten rätt så snart efteråt. Det ska dock hinna koagulera, man bör vänta om man använder mjölkersättning. Första månaden får de 8-10 liter mjölk, och då dricker de såklart inget vatten.

Rutiner kring kraft- och grovfoderutfodring?

Hygien är nummer 1, alltid. Byt varje dag. Det skapar så mycket problem om man inte håller hygienen som kommer
att hänga med långt fram. Det är bättre att göra rätt från början. Det tjänar man på. Viktigt att tänka på efter avvänjning?
Man bör ta ett moment i taget. När du tar bort mjölken, låter du dem stanna kvar i samma miljö och få samma foder. När
detta stabiliserat sig flyttar du dem till en ny grupp och därefter väntar man ytterligare en tid innan man ändrar fodret. Precis vid avvänjningen ska man t.ex. inte avhorna eller vaccinera. Gör det då hellre innan avvänjningen. Utrymmesbrist
är givetvis ett faktum på många gårdar. Man har kanske ingen buffert i kalvsystemet. Har man det är det bra för hygienen. Man måste hinna städa ur emellan – för att undvika smitta!

Vad är viktigt att fokusera på mellan 0-6 månader?

Att de äter tillräckligt och att vommen utvecklas. De måste få tillräckligt av protein. De ska kunna växa mycket. 7-800 gram från avvänjning till 6 månader. Prioritera foderintaget. De ska ha kraftfoder! Att hålla en jämn tillväxt är positivt. Ge förutsättningarna i foderstaten, skapa inte en tuff miljö efter avvänjningen och ha en liggyta som är torr och mjuk.

Tillväxtens betydelse på inkalvningsåldern och kommande laktation?

Den har en väldig betydelse. Från 100 kg (cirka 3 månader) till 1 års ålder ska man försöka hålla en tillväxt på cirka 7-800 gram – det är en lagom tillväxt. Efter ett år kan de växa hur mycket som helst utan att det är någon egentlig risk och
vid en vikt på 350 kg och över kan man börja seminera. Målet bör vara att de ska kalva in vid 24 månaders ålder. Och att de då är tillräckligt utväxta. De djur som blir äldre slås också ut fortare. Yngre djur klarar fler laktationer. Man har sett en högre utslagningsrisk vid en inkalvningsålder på 28,2- 30,9 månader än de som varit 25 månader.

Finns det några knep för att hålla koll på kvigornas vikt utan att behöva väga dem?

Ett sätt är att man kan titta på korshöjden. Man kan också måla linjer i inredningen, olika nivåer i olika färger. Då kan man avgöra om de växer tillräckligt fort. När man flyttar djur kan man se hur de har växt. Välj ut tre tillfällen, titta hur de har vuxit, lägg verkligen fokus på det för att få kontroll över hur dina kvigor växer. Det har du nytta av i ditt management. Ett annat tillfälle är när man säljer kalvar – då får man ett kvitto på hur de växt.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter