Pressmeddelande

Svenska Foder köper Hallands Frökontor

Svenska Foder fortsätter, i snabb takt, att investera och öka sitt lokala engagemang i lantbruks-branschen.  Från den 6 november är Svenska Foder ny ägare till Hallands Frökontor, säljare är Berte Qvarn.

Svenska Foder har under de senaste åren, investerat i egna anläggningar samtidigt som bolaget genom en offensiv satsning gått in som ägare i flera bolag.

– Vår målsättning är utveckla Svenska Foder till en stark aktör med tydlig lokal förankring, säger Carsten Klausen VD i Svenska Foder-koncernen . Under de senaste åren har Svenska Foder ökat sitt engagemang inom flera geografiska områden. Idag är bolaget en tydlig aktör med många anläggningar från Sydsverige till norr om Östersund. Svenska Foders engagemang i nya verksamheter under 2012 i Svenljunga, Vårgårda, Borås, Sundsvall, Östersund och Gotland ger en tydlig signal om att den lokala satsningen kommer att fortsätta.

– Svenska Foders strategi är helt klar. Vi vill vara en stark aktör med stor kapacitet samtidigt som vi agerar med en smidig organisation och med bred lokal förankring. Det är där våra kunder finns, säger Carsten Klausen. I de samarbeten där vi redan verkar som ägare, delägare eller samarbetspartners har vi också kunnat visa på en positiv resultatutveckling för våra partners.

Halland en spännande möjlighet
 Halland är ett av de geografiska områden där Svenska Foder vill satsa ytterligare. Hallands Frökontor som ligger nära E6, ca 25 kilometer norr om Halmstad, består av en spannmålsanläggning med en lagringskapacitet på ca. 17 000 ton samt omfattande uthyrningsverksamhet av industri- och lagerlokaler.

– Genom övertagandet av Hallands Frökontor får vi en bra fysisk position mitt i Halland för bland annat mottagning och lagring av spannmål och som lager för distribution av insatsvaror som gödsel, utsäde fröer, kem m.m., säger Johan Nordenblad, logistikchef och vice VD i Svenska Foder. Vi vill gärna använda den nya anläggningen för att utveckla samarbetet med både kunder och samarbetspartners.

– Vi ser mycket positivt på affären och är övertygade om att den kan leda till ett utökat samarbete mellan oss och Svenska Foder som också kommer att bli till nytta för Hallands bönder, säger Rolf Frid VD i Berte Qvarn. Vi uppskattar också att Svenska Foder behåller namnet Hallands Frökontor. Det är ett känt begrepp bland Hallands bönder sedan många år. För Berte Qvarn innebär detta att vi kan lägga hela vårt fokus på livsmedelssidan där såväl qvarnen som SIA-glass har en fantastisk utvecklingspotential.

Svenska Foder hoppas också på ett fortsatt samarbete med de hyresgäster som redan idag finns i industrilokalerna. Samtidigt ser man, med sin position nära E6, en stor utvecklingsmöjlighet i fastigheterna, till exempel som lagerhotell eller för tillverkande industri.
 
För ytterligare information kontakta
Johan Nordenblad, vice VD Svenska Foder,  046 – 32 58 07
Rolf Frid, VD Berte Qvarn, 070 – 594 10 20

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter