SiloSolve Direkt

Biologiskt ensileringsmedel för omedelbar pH-sänkning och effektivt skydd mot klostridier. SiloSolve Direkt innehåller 3 olika mjölksyrabakterier som tillsammans ger en effektiv pH sänkning och ett dubbelt skydd mot klostridier. Dels via den effektiva pH-sänkningen och dels via Lactococcus lactis SR3.54 som har en patenterad effekt mot klostridier. Tack vare speciellt utvalda bakteriestammar och enzymer som ser till att bakterierna får snabb tillgång till extra näring, vilket ofta behövs i blöta sockerfattiga grödor, kan pH-sänkningen sätta igång direkt. Det minskar risken för att oönskade mikroorganismer ska skada ensilaget samtidigt som mindre näring förbrukas under ensileringsprocessen. En snabb pH-sänkning borgar för ett smakligt ensilage av hög kvalitet som ger utmärkta möjligheter för en högre produktion. SiloSolve Direkt passar bra till allt vallfoder med 20 – 35 % ts. Även de med hög andel klöver eller lusern.
 

Lactococcus lactis motverkar klostridier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactococcus lactis SR3.54 från Chr Hansen har en patenterad verkan mot klostridier. Bakterien reducerar också mängden jäst i ensilaget och motverkar på så vis problem med varmgång. SLU Uppsala.
(MSB = Mjölksyrabakterier)

SiloSolve Direkt förbättrar ensilagets kvalitet och minskar ts-förlusterna


SiloSolve Direkt gav både lägre ts-förluster och lägre ammoniaktal jämfört med den obehandlade kontrollen (35% ts). Ett lägre ammoniaktal visar på ett bättre proteinvärde. En bättre fermentering åskådliggörs med en högre halt mjölksyra i det behandlade ensilaget. Pauly, SLU Uppsala, 2010.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter