Nytt avtal med Fole Kvarn om insamling av forskningsmedel

Lars Johansson, VD för Fole Kvarn.

 

Stiftelsen Lantbruksforskning har tecknat avtal med Fole Kvarn AB om forskningsfinansiering. Fole Kvarn kommer att samla in medel till lantbruksforskning baserat på sina inköp av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Fole Kvarn bedriver sin verksamhet i Fole på Gotland och ägs till hälften av Svenska Foder.

Gotländska Fole Kvarn ansluter sig till Stiftelsen Lantbruksforsknings finansieringsmodell där företag som handlar med spannmål finansierar nyttostyrd lantbruksforskning genom ett avdrag om 0,2 procent på inköpspriset. Med Fole Kvarn är det 24 spannmålshandlare som samlar in pengar. Tillsammans med fyra företag som handlar med mineralgödsel kunde spannmålshandeln finansiera nio nya forskningsprojekt med totalt tolv miljoner kronor i höstens ansökningsomgång.

- Det är ett glädjande besked inför det nya året som visar att finansieringen av växtodlingsforskning står sig stark, kommenterar Christian Nyrén, Stiftelsen Lantbruksforskning nytillträdde vd. Innan jul blev det också klart att stiftelsen får statlig medfinansiering under 2013 och 2014, vilket stärker forskningen ytterligare.

Fole Kvarn fick i höstas en ny delägare när Svenska Foder köpte halva företaget.

-Affären med Svenska Foder var avgörande för att vi skulle kunna göra ett åtagande om forskningsfinansiering säger Lars Johansson, Fole Kvarns vd. Med den nya ägarstrukturen och de fördelar den medför har vi styrkan som krävs för att göra en investering i framtida ny kunskap för den svenska växtodlingsnäringen.

Källa: Stiftelsen Lantbruksforskning

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter