Nytt rekordår för Svenska Foder

Verksamhetsåret 2012 blev åter en framgång för Svenska Foder. Bolaget har flera år i rad ökat sitt resultat och 2012 putsar man resultatet ytterligare mot föregående år. Svenska Foder ökar sin omsättning med 12 procent till 4.4 miljarder kronor och resultatet är 101,6 miljoner kronor.

Svenska Foder har ökat sin egen försäljning men påverkar också resultatet genom flera företagsförvärv och ett ökat samarbete med andra bolag i branschen.

– Vi har djup respekt för hur mycket våra kunder, medarbetare och våra övriga affärpartners betyder för vår framgång och vi är mycket tacksamma inför det förtroende Svenska Foder fått som leverantör och samarbetspartner, säger Carsten Klausen VD för Svenska Foder-koncernen.

Även Svenska Foders moderbolag, DLG, presenterar ett mycket positivt resultat. DLG-koncernen har ca. en halv miljard DKK i resultat före skatt och en omsättning på 48,5 miljarder DKK. DLG-koncernen, som är representerad i mer än tjugo länder, har en målsättning att öka sin omsättning till 60 miljarder DKK till 2015 - samtidig som det skall skapas en motsvarande utveckling i resultatet.

– DLG-koncernen har med 2012 års resultat, på lite drygt en halv miljard danska kronor, passerat en milstolpe. Våra framgångsrika bolag i Tyskland och Sverige har bland andra bidragit till det goda resultatet och vi är glada för att se, att våra investeringar nu bär frukt, säger Asbjørn Børsting, koncernchef i DLG.

Många nya verksamheter

Under 2012 har Svenska Foder fortsatt att utveckla sitt lokala engagemang i Skåne, i Halland, på Gotland, i Västra Götaland och i Mälardalen. I norra Sverige har man tagit sig upp till Sundsvall och Östersund. Finns rätt möjligheter fortsätter Carsten Klausen och hans medarbetare gärna resan norr ut.
I juni invigde Svenska Foder sitt nybyggda huvudkontor i Lidköping. Även om Lidköping ligger i södra delen av Sverige vill bolaget markera att man vill satsa på en fortsatt utveckling både i de norra, södra och mellersta delarna av Sverige.

Resultatet återinvesteras

Svenska Foder har under 2012 investerat drygt 100 miljoner i förvärv, ökad produktionskapacitet, ytterligare spannmålsanläggningar samt flera nya Djur&Natur-butiker. Även under 2013 planerar bolaget att satsa på nya investeringar och förvärv.

– Vi vill både utveckla och uppgradera vår verksamhet och våra anläggningar för att vara en bra affärspartner för våra kunder och samarabetspartners och en intressant arbetsgivare för våra medarbetare, säger Carsten Klausen.

Vill utveckla nya allianser

– Goda relationer och förhoppningsvis ett bra förtroende hos många av våra kollegor i branschen har gett oss möjligheten att både få förvärva flera företag och att fördjupa samarbetet med andra. Tillsammans med en ökad egen försäljning har detta stärkt vår position på marknaden.

- Vi kan erbjuda ett starkt win win-koncept, där de bolag vi förvärvar eller utökar vårt samarbete med, tillför ett lokalt kunnande och en bra lokal service samtidigt som Svenska Foder kan påverka resultat och utveckling genom effektiva resurser inom logistik, produktion, försäljning och administration, säger Carsten Klausen.

Bilagor:

1) Svenska Foder-koncernen, utdrag ur årsredovisningen 2012
2) Fakta Svenska Foderkoncernen


Bilaga 1.

Svenska Foder-koncernen, Utdrag ur årsredovisningen för 2012

Flerårsöversikt
Mkr,SEK

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Nettoomsättning 4382 3920 3400 2900 3350 2580 1900 1640 1580
Resultat före skatt 102 101 76 62 27 52 18 12 3
Medelantal anställda *) 313 270 258 247 236 210 219 216 231


*) Inklusive dotterbolag. Beräknat på 1800 arbetade timmar per år.

 

Bilaga 2.

FAKTA, Svenska Foder-koncernen
Svenska Foder är leverantör av foder och växtodlingsprodukter till lantbruket och cerealieprodukter till livsmedelsbranschen. Svenska Foders huvudinriktning är att vara producent och grossist med ett väl utbyggt distributions- och försäljningsnät i nära samarbete med återförsäljare. Vi arbetar i en kundorienterad organisation där närhet till kunden, effektivitet och service är nyckelord. Koncernen har ca.300 anställda och en omsättning på ca. 4,4 miljarder kronor.

Svenska Foder har sitt huvudkontor i Lidköping.

Övrig försäljning/adm. finns i Knästorp utanför Lund och i Västerlösa utanför Linköping.

Svenska Foder finns med egna anläggningar, utöver dessa orter, på ett 30-tal platser. Det är foderfabriker, utsädesanläggningar, hamnanläggningar, butiker/lagerterminaler för mottagning av spannmål samt försäljning/leverans av djurfoder, utsäde, gödning och kemprodukter. Svenska Foder är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 14001, ISO 9001 GTP. Vi arbetar enligt HACCP, SAM och SBA.

Ägare

DLG, Dansk Landbrugs Grovvaresellskap, äger 100 procent av aktierna i Svenska Foder AB.

Försäljning
sker även via ca. 50 specialistsäljare som arbetar på fältet med direkta kundbesök och rådgivning.

Fodertillverkning
Foderfabriker finns i Hällekis, Västerlösa, Tågarp och Åhus.
I FoderMix AB, utanför Vara, tillverkas foderpremixer. Bolaget ägs till 50 % av Svenska Foder. Övriga aktier ägs av vårt systerföretag Vitfoss A/S i Danmark.

Utsädesframställning
finns i Kinne Kleva, Nossebro och Västergård (legoprod.) Fröer produceras av Skånefrö AB.

Hamnanläggningar
Svenska Foder har hamnanläggningar för export av spannmål och för import av råvaror samt gödning i Oxelösund, Bergkvara, Åhus, Trelleborg, Landskrona, Uddevalla och Hällekis.

Spannmål
Svenska Foder köper in spannmål från Sveriges bönder. Används till fodertillverkning och för försäljning till kvarnar, bryggerier, brännerier och som exportprodukt.

Centrallager
Centrallager för paketerade och säckade produkter finns i Hällekis.

Laboratorium
Svenska Foder har centrallaboratorium i Lidköping.

Volymer
Svenska Foder hanterar ca. 2 miljoner ton råvaror och färdigprodukter per år.

Återförsäljare
Svenska Foder samarbetar med ca 250 återförsäljare över hela landet.

Dotterbolag/ intressebolag
Nomus AB, 100 %
Vellinge Spannmål AB, 100 %
Svefo Transport AB, 100 %
Roséns i Skaraborg AB, 100 %
Axving AB 100 %
Brukssockret AB 100 %
Garta AB 100 %
KB Bohall 99,9 %
Vallåkra Lantmannaaffär AB, 70 %
Trollenäs Lantmannaaffär AB 70 %
Örkelljunga Lantmannaaffär AB 60 % (januari 2013)
Scandinavian Seed AB, 50,6 %
forts.
FoderMix AB, 50%
Svenska Tele i Lidköping AB 50 %
Fole Kvarn AB 50 %
Brassica Energi AB, 40 %
Djur&Natur AB i Oskarshamn 40%
Skånefrö AB, 30 %
Knutpunkt Sölve 25 %
Stigtomta Kvarn 20 %
Datalogisk A/S, 10 %

Antal anställda
Antalet anställda är 313 personer.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter