Svenska Foder i spillvärmesamarbete

Svenska Foders bullkbil framför fabriken i Hällekis

Ett avtal har tecknats mellan Götene Vatten & Värme AB och Svenska Foder AB om att Götene Vatten & Värme ska köpa spillvärme från Svenska Foders fabrik till fjärrvärmenätet i Hällekis.

- Vi producerar idag ånga som vi använder till våra foderpressar för att tillverka foderpellets, berättar Johan Nordenblad, vice VD Svenska Foder. En turbin som drivs av ångan genererar el. Men när energin i ångan har tagits tillvara i turbinen återstår det kondensat som fortfarande innehåller mycket energi. Denna energi har vi nu tillsammans med Götene Vatten & Värme beslutat ska utnyttjas som fjärrvärme.

Götene Vatten & Värme har ett fjärrvärmenät i Hällekis som är 2 km långt. Årligen produceras ca 3 500 MWh värme till de 42 anläggningar som är anslutna till fjärrvärmesystemet. I fjärrvärmeproduktionen i dag är pellets det huvudsakliga bränslet men eldningsolja används vid kall väderlek när pelletspannorna inte klarar av att värma upp systemet tillräckligt - samt som reserv. Det nya samarbetet innebär att det finns möjlighet att minska förbrukningen av eldningsolja ordentligt och därmed även koldioxidutsläppen.

Därmed tas energiresurserna om hand och utnyttjas maximalt. I stället för att använda energiråvara i form av träpellets och eldningsolja kan den energin som blir över efter industriprocessen och elframställning användas till att värma bostäder och lokaler. Den hade istället kylts bort i dagsläget vilket hade krävt ytterligare energi. Samarbetet innebär en samhällsekonomisk vinst där resurser som annars skulle gått förlorade tas tillvara på ett bra sätt.

Götene Vatten & Värme har avtalat om att köpa 3 000 MWh av SvF, vilket motsvarar ungefär 86 % av energibehovet som kommer att produceras av spillvärme. Förhoppningen är att det ska kunna bli ännu mer.

- Det är helt i linje med vår strategi att engagera oss lokalt i allianser och med samarbetspartners och på så sätt skapa värde för alla inblandade parter, avslutar Johan Nordenblad, vice VD Svenska Foder.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter