Aktivt kontrakt på vete och raps

Svenska Foder erbjuder Sveriges lantbrukare möjligheten att kombinera fysisk handel av vete och raps med ett terminskontrakt baserat på spannmålsbörsen Matif i Paris.
 
Det hela är enkelt
Som lantbrukare säljer du din odlade vete eller raps till oss och samtidigt köper du ett terminskontrakt på max motsvarande volym. Mot att du som odlare betalar en avgift får du en garanti innebärande att vid en nedgång på börsen så får du heller ingen faktura på den differens som blir i skillnaden mellan priset du betalade för terminen och det pris som betalas när du säljer terminskontraktet igen. Skulle däremot terminspriset stiga så kommer hela differensen i uppgång dig som odlare tillgodo.
 
Fördelarna i denna handel är många:
•  Obegränsad intjäningsmöjlighet
•  3 olika börsterminer att välja på
•  Vi sänder ingen faktura vid en börsnedgång
•  Fysisk volym kan säljas vid skörd och öka likviditeten
•  Var med i en eftersäsongshandel utan att ha någon fysisk volym
•  Ingen kvalitetsrisk på någon fysisk vara i lager
•  Lika stor volym kan handlas på terminskontrakt som fysisk vara.
 

Exempel:
I maj säljs 100 ton fysisk vete till Svenska Foder. Samtidigt köps via Svenska Foder 100 ton vete på ett terminskontrakt november till priset 150 kr/dt. Direkt vid denna handel fakturerar Svenska Foder dig som odlare en avgift på 11 kr/dt.
 
Under de närmaste månaderna sker prisrörelser uppåt. I september, när priset stigit till 195 kr på din termin, väljer du att sälja dina 100 ton.
 
Differansen är 45 kr/dt till din fördel ( 195-150 = 45). Din vinst blir 45 – 11 = 34 kr/dt x 100 ton = 34.000 kr.

Ladda ner som pdf >> (1322 kb)

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter