Vi vill göra spannmålsaffärer med dig

Som affärsdrivande företag i lantbruksbranschen vill vi naturligtvis göra affärer med alla producenter inom branschen men om ni övriga ursäktar så är, av naturliga skäl, vår fokus för stunden extra hög på spannmål.
 
Svenska Foder har under de senaste åren bidragit till att bryta trenden att stänga och avveckla lokala spannmålsanläggningar. Vi kan idag, på många orter, ta emot och hantera spannmål på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt. Vår lokala satsning har också gett resultat och vi är mycket glada och tacksamma för att fler och fler spannmålsproducenter ger oss förtroendet. Ökade volymer resulterade i vår senaste investering där vi den 1 juli köpte Weibulls tidigare spannmålsanläggning i Landskrona med en lagringskapacitet på 40 000 ton spannmål. Tillsammans med vår tidigare anläggning i Landskrona hamn har vi snabbt ökat både lagringskapacitet och effektivitet. Anläggningen kommer att ta emot spannmål redan under skörd 2013 men vi kommer att utveckla anläggningen ytterligare med bland annat spannmålstork och ett nytt transportsystem. En tydlig signal till marknaden att vi vill öka våra spannmålsinköp och vår service i området. Våra spannmålsanläggningar ska kunna erbjuda bra öppettider och effektiv hantering för att undvika köer och väntetider.
 
Anläggningarna i Landskrona kommer att samverka med Svenska Foders anläggningar i Tågarp, Knästorp, Trollenäs, Vallåkra och Örkelljunga. Hallands Frökontor som Svenska Foder köpte 2012 har med sin lagringskapacitet på 20 000 ton också blivit en viktig del i logistiken kring våra spannmålsinköp.
 
Årets skörd verkar ge goda kvaliteter men mindre volymer i vissa delar av landet och något lägre priser kommer att påverka resultatet för många odlare. Vi ser också att intresset för vår prissäkringsmodell Aktivt kontrakt snabbt har ökat. Läs gärna mera om detta inne i tidningen.
 
Vi står alla inför en höst med mycket arbete. Både för dig och oss gäller det att vara försiktig med kostnader och att ta rätt affärsbeslut för att kunna nå ett bra årsresultat. För mig är en nära dialog med våra kunder och övriga affärspartners ett bra sätt att få underlag för beslut.
 
Till sist vill jag framföra ett stort tack till alla våra medarbetare, från spannmålsmottagingen till avräkningen, som gör ett fantastiskt jobb under hela skördesäsongen samt ett stort tack till alla kunder som vi mottagit spannmål ifrån.   
 
Carsten Klausen 

Verkställande direktör Svenska Foder ABAxving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter