Effektiv och säker järnförsörjning!

Av: Tim H. Hansen, R&D, Biofiber-Damino A/S

PorcoFer är ett välsmakande järnpulver som smidigt och säkert ersätter all järninjektion. Eftersom PorcoFer intas via munnen, så anpassas upptaget i tarmen efter grisens individuella behov, och man undviker ”järnöverskott”. Järnbehovet hos både stora och små grisar tillgodoses således på ett optimalt sätt. PorcoFer är ett naturligt, lätt och stressfritt sätt att ge järn till smågrisar.

Vid det gula fältet sker grisningen. Därefter ges PorcoFer
vid tre tillfällen à 40 g de första 2-10 dagarna efter grisningen.

 

PorcoFer minskar dessutom hanteringen av grisar och sparar tid! Nu har även forskare från Gent Universitet i Belgien bekräftat, vad grisproducenterna redan visste. De fann att det tar 56,9 sekunder att ge en kull smågrisar en järninjektion, men bara 27,3 sekunder att ge PorcoFer1). Dessutom visade undersökningen att PorcoFer fullt ut lever upp till kraven på ett järntillskott till smågrisar, när det gäller hemoglobinnivå och tillväxt.

 

Källa: 1) Maes et al., Veterinary Record; 168: 188.

Med PorcoFer:
• Täcks smågrisens behov av järn under diperioden
• Undviks ”järnöverskott”
• Sparar du tid
• Får du ett konkurranskraftigt alternativ till injektion

 

På Elmiamässan säljer vi 5-kilosförpackningar för 365:- exklusive moms. Köper man fler än 3 stycken får man köpa produkten för 350:- exklusive moms.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter