Till er tjänst

Svenska Foder utvecklas på ett positivt sätt och vi är djupt tacksamma för det intresse som många av Sveriges bönder visar för vårt företag. Samtidigt inser vi tydligt att kundernas engagemang hänger tätt samman med den nytta vi kan skapa för våra kunder och deras företag.
 
Svenska Foder har en klar fördel av samarbetet inom DLG-koncernen. En hög ambitionsnivå, en global verksamhet inom vår bransch och ett stabilt rörelseresultat är värt mycket för framtiden och förmågan att utvecklas över lång tid. Men i vardagen vet vi också att du och dina kollegor, med all rätt, ställer frågan vad Svenska Foder som lokal leverantör kan tillföra för just er. Både ditt företag och Svenska Foder måste arbeta hårt för att skapa ett positivt resultat. Det är förutsättningen för att kunna leva vidare.
 
För dig och ditt företag kanske det handlar om utveckla och att föra en verksamhet vidare över generationsgränserna. Det som byggts upp inom familjen ska förhoppningsvis leva vidare i flera framtida genarationer. För oss, såväl som för våra kunder, är det en fråga om att leverera resultat så att vi, även i framtiden, kan satsa framåt och fortsätta att investera i våra företag. Våra ambitioner korsar varandra. Inte så att vi måste. Mera att vi gemensamt har en fördel av varandra. Du vill ha en leverantör som har kompetens och viljan att tillföra ett mervärde till ditt företag. Vi söker naturligtvis kunder som är långsiktigt framgångsrika i sin verksamhet och som ser Svenska Foder som en bra affärspartner. Tillsammans kan vi bidra till varandras framgång!
 
Carsten Klausen
Verkställande direktör Svenska Foder AB

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter