Svenska Foder delägare i EkoNatur Sverige AB

Svenska Foder har den 24 oktober förvärvat 70 % av aktierna i företaget EkoNatur Sverige AB. Resterande aktier ägs av bolagets grundare Rune Johansson.

EkoNatur bedriver handel med fjäderfägödsel till all odling. Fjäderfägödsel betraktas som ett ”Fullgödselmedel” i motsats till handelsgödsel. Gödsel från frigående värphöns och livkycklingar är tillåten för all odling, dvs. produkterna är godkända även för ekologisk odling.

EkoNaturs grundare Rune Johansson har mer än 50 års erfarenhet från branschen och han har sedan 60-talet arbetat med förmedling av gödsel.

– Det här är den bästa dagen i EkoNaturs historia, säger Rune Johansson. Svenska Foder är den affärspartner jag önskade samarbeta med och som också passar bäst för EkoNaturs fortsatta utveckling.

Pierre Lindskog i Svenska Foder är från den 1 november tillförordnad VD för EkoNatur Sverige AB.

– Vi ser engagemanget i EkoNatur som en bra möjlighet att erbjuda våra kunder ytterligare bra produkter och tjänster. Vi är övertygade om att företaget och dess produkter har en stark utvecklingsmöjlighet, säger Pierre Lindskog.


För ytterligare information:

Carsten Klausen
VD Svenska Foder
0510-828 38

Pierre Lindskog
0510-828 28

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter