Hur ser årets skörd ut?

Av: Ulf Thorpert, Labbchef, Svenska Foder

Ulf Thorpert, Labbchef i Svenska Foder

När vi sammanfattar årets spannmålssäsong med avseende på näringsinnehåll och kvalitet ser vi en positiv utveckling på de flesta parametrar. Särskilt i förhållande till de senaste årens problem med mögelgifter.

När det gäller proteinhalten i årets spannmål så finns det en tydlig lokal variation. Generellt sett är dock proteinhalten högre än fjolårets nivåer för vete, havre och korn.

Spannmålshygienen gynnades av den varma och soliga sommaren där ett torrt klimat vid blomningen minskade etableringen av fältmögelsvamp, främst då Fusarium. Det enda som såg oroväckande ut en period var uppkomsten av mörkfärgade partier i framförallt vete, färgningen bestod av sotdaggsvamp ”Alternaria” som i vissa fall kan ge djurreaktioner, men ett bra skördeväder räddade situationen.

Ett branschsammarbete, där ett stort antal axprover togs ut i alla landsdelar, genomfördes i början av augusti. Framförallt låg fokus på DON problemen. Endast vid ett fåtal tillfällen uppmättes resultat över gränsvärdena på DON, då främst i de västra regionerna, men långt ifrån de nivåer vi sett de senaste två åren. Provtagningarna innefattade alla spannmålssorter och det var endast i havre och vete som resultat uppmättes. I branschsammarbetet genomfördes även provtagning av mögelgifterna zearalenon och T2+HT-2 men inga halter över gränsvärdena uppmättes.

Summeringen av årets skördesäsong visar på bra kvalité vilket är viktigt att förvalta på bästa sätt. Det finns alltid en liten risk att man förlitar sig på de låga vattenhalterna vid inlagring och minskar sin temperaturkontroll m.m. vilket kan föranleda lagringsproblem.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter