Ledaren Tidningen nr 6 2013

Vi forsätter satsa på svenskt lantbruk

Vi närmar oss snabbt slutet på verksamhetsåret 2013. Ett intensivt år där Svenska Foder fortsätter att investera i den svenska marknaden. Örkelljunga Lantmannaaffär och övertagandet av Weibulls tidigare anläggning i Landskrona, EkoNatur och Lokalföreningen i skånska Skårby är goda exempel på årets investeringar för att stärka den lokala servicen. Vi kan redan nu utlova en fortsatt satsning under 2014.
 
Jag upplever att de flesta av våra kunder verkar vara mer trygga i sin verksamhet under 2013 jämfört med tidigare år. Samtidigt finns det en oro över hur framtiden ska utveckal sig. Osäkerhet inför politiska beslut både inom Sverige, inom EU och globalt tillsammans med en oro för ökad import av livsmedel påverkar framtidstro och investeringsvilja hos många producenter. Som företagare har vi skyldigheten att försöka läsa av utvecklingen för att snabbt kunna anpassa vår verksamhet uppåt eller nedåt. Som alltid gäller det att både våga gasa för att hänga med i utvecklingen men även ha modet att bromsa när kalkylen inte håller. Det är också viktigt att påverka våra folkvalda politiker. Vi behöver inte ta till de mera militanta protester som förekommer i södra Europa men det är viktigt att påverka med goda argument. Om du och dina kollegor blir mera aktiva i bearbetningen av de politiker som representerar er landsdel så kommer det att få resultat. Under ett valår, som 2014, ökar intresset för att lyssna på väljarna lite extra.  
 
Som producenter måste vi våga lyfta fram fördelarna för våra produkter och servicetjänster på ett mycket mera aktivt och tydligt sätt. Ingen annan kommer att skapa efterfrågan på våra produkter! Om inte varje led i värdekedjan tar sitt ansvar för detta kommer vi garanterat att tappa på exportmarknaden och dessutom bjuda in till en ökad import. Viktigt att vi ständigt ser över våra kostnader för att nå maximal effektivitet.
 
Svenska Foder vill erbjuda helhetslösningar som skapar ett mervärde och som bidrar till en ökad lönsamhet för våra kunder. Foderprodukter av hög kvalitet som matchar gårdens egna grovfoder eller råvaror ger oftast en högre avkastning på insatsen. Motsvarande gäller även växtodlingen. Rätt insatsvaror i rätt tid och en affärspartner som också kan bidra till en bra avsättning för den färdiga produkten påverkar resultatet mer än ett lågt pris på enskilda insatsvaror. Svenska Foders kampanj ”Spara inte en krona. Tjäna tre!” är ett bra exempel på vad vi menar.
 
Till sist, tusen tack för ett fint samarbete under 2013! Jag vill samtidigt få önska alla kunder, samarbetspartners, leverantörer och medarbetare en riktigt skön julhelg tillsammans med nära och kära samt ett riktigt gott nytt år 2014!

Carsten Klausen
Verkställande direktör
Svenska Foder AB
Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter