Slutpriser för skörd 2013

Här presenterar vi skörd 2013 års slutpriser för odlingskontrakt. Priserna är baspris och regleras enligt våra gällande skalor för leveransort och kvalitet skörd 2013.

Slutpriser skörd 2013

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter