En spännande ny marknad

Med fjäderfägödsel kan du sänka dina gödselkostnader jämfört med handelsgödsel och samtidigt långsiktigt höja mullhalten i jorden, vilket gör jorden mindre torkkänslig och mer bördig. Detta börjar många få ett medvetande om och intresset ökar, säger Pierre Lindskog, VD för EkoNatur.

I slutet av oktober förvärvade Svenska Foder 70 % av aktierna i företaget EkoNatur Sverige AB. EkoNatur bedriver handel med fjäderfägödsel till all typ av odling. Pierre Lindskog, Svenska Foder, blir nu VD för företaget.

Svenska Foder har en tydligt uttalad strategi där man vill fortsätta växa genom ökad egen försäljning, samarbete och allianser med andra närliggande företag, förvärv av bolag samt genom nya produkt- och marknadsområden.

-Förvärvet av huvuddelen av EkoNatur passar väldigt bra in Svenska Foders strategi och organisation, konstaterar Pierre Lindskog.

EkoNatur kommer fortsatt att drivas som ett eget bolag, men kommer att ha nytta av alla funktioner och fördelar i Svenska Foder-koncernen.

-Med den bredd vi har blir handel med denna typ av gödselmedel ytterligare ett komplement som vi kan erbjuda till egna och Svenska Foders kunder. Vi har en väl uppbyggd säljorganisation i Svenska Foder som ger oss en naturlig kanal ut i marknaden. Det kommer vi dra nytta av.

Som fjäderfäproducent måste du se till att all gödsel som produceras ska ta vägen någonstans. Har man egna marker att lägga dem på, ja, då återförs det in i företaget. Men om man inte har tillräckligt mycket mark att göra sig av med gödseln, eller ingen mark alls måste man bli av med det på annat sätt. Det är här EkoNatur som aktör kan erbjuda fjäderfäproducenter en möjlig intäkt istället.

- EkoNatur kommer att syssla med fjäderfägödsel till all typ av odling, även ekologisk odling: i KRAV-certifierad växtodling får man använda gödsel från frigående värphöns, men inte gödsel från slaktkycklingar eller från värphöns uppfödda i burar, berättar Pierre Lindskog och fortsätter:

-Vi ser en stor potential i att kunna komma närmare den ekologiska marknaden genom denna typ av handel. Dels via de ekologiska odlare vi i dag har kontakt med, men dessutom med nya kunder.

Målet nu är att öka antalet kunder och hitta nya samarbeten, samt att skapa en god och effektiv struktur med effektiva hanteringar och transporter.

-Det här är ett välskött företag och det ger oss en stabil grund att stå på nu när vi ska utveckla verksamheten, avslutar Pierre Lindskog.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter