Vill du ha fler överlevande smågrisar?

Generellt sett har vi idag problem med en hög spädgrisdödlighet. Det är oftast de minsta grisarna som får sätta livet till. Dessutom kommer vi inom en snar framtid att få ett nytt avelsmaterial, som sannolikt leder till att det föds ännu fler smågrisar.

Men med fler levande födda så minskar tyvärr ofta födselvikten. Det gäller därför att få så livskraftiga smågrisar som möjligt och att ta hand om dessa på bästa sätt, så att ett stort antal levande födda också avspeglar sig i antalet avvanda smågrisar. Här spelar management en stor roll, men vi tror också att vi kan bidra, genom ett riktigt bra foder –Suggfoder Vital- som ger suggan och smågrisarna de allra bästa förutsättningarna.

Suggfoder Vital ger livskraftigare smågrisar

Suggfoder Vital innehåller fiskfettsyror av rätt mängd och kvalitet. Dessa fiskfettsyor är viktiga för hjärnan och nervsystemets utveckling i fostret. Det gör att smågrisarna föds mer livskraftiga och får bättre förutsättningar för att snabbt komma fram och dia. Mer råmjölk tidigt, ökar chansen för den lilla grisen att överleva. En aktiv smågris löper också mindre risk att klämmas av suggan.

Suggfoder Vital har fokus på suggan

Ett strikt råvaruval gör att Vital är ett mycket smakligt foder med optimal fibersammansättning och alla aminosyror i balans. Egenskaper som är viktiga för att grisningen och början på laktationen ska bli så bekymmersfri som möjligt för både suggan och smågrisarna. Fodrets höga smaklighet gör att suggans foderintag stimuleras under perioden mellan avvänjning och betäckning. Det är den tidpunkt man vill att hon ska äta så mycket som möjligt för att få en bättre efterföljande kull. Suggfoder Vital passar också att använda i besättningar med många gyltor och växande suggor.

Suggfoder Vital ger bättre ekonomi

Med livskraftiga smågrisar, en lägre dödlighet och en sugga som är i fin form vid grisningen så har du också bra förutsättningar för att få en god ekonomi. Det är på marginalgrisen du tjänar pengarna! De andra behövs för att betala alla kostnader.

Fakta om fiskfettsyror

• Omega- 3 är en grupp långa fettkedjor med olika egenskaper
• En typ av Omega -3 finns i vegetabiliska källor ex. raps och lin.
• I fisk förekommer en annan typ av Omega-3 (DHA+EPA) som har en annan funktion.
• DHA + EPA är bl.a. viktiga för hjärnan och nervsystemets utveckling
• Grisen kan inte bilda dessa fettsyror i tillräcklig utsträckning själv

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter