Allmänna villkor – Svenska Foders Mina Sidor

Programvara

Kunden ska använda av Svenska Foder rekommenderad programvara vid kommunikation med våra nättjänster.

Tillgång

Kund som är juridisk person och driver verksamheten i eget namn eller i form av enskild firma är likställd med den som nedan kallas Användare och får tillgång till Svenska Foders Mina sidor genom detta avtal.

Kund enligt ovan äger dock rätten att upplåta behörighet åt anställd eller annan genom att elektroniskt befullmäktiga en person, nedan kallad Användare, att för Kundens räkning utnyttja tjänsterna. 

Kunden ansvarar då för Användarens tillgång till tjänsterna enligt detta avtal.

Inloggningsuppgifter

För att kunna utnyttja avtalade tjänster krävs att Användaren använder en e-postadress och ett lösenord.
Kunden förbinder sig...

- att inte avslöja koden för någon obehörig.
- att inte förvara anteckning om kod på sådant sätt att någon obehörig person kan få kännedom om den.
- att ansvara för skada som kan uppkomma genom försummelse vid handhavande av koden.

Behörighetskontroll

Svenska Foder AB äger rätt att kontrollera att under punkt 3 nämnda krav för inloggningsuppgifter uppfyllts av Användaren. Föreligger användarfullmakt gäller denna tills dess att den återkallats av Kunden skriftligen eller via e-post.

Svenska Foder AB är inte skyldig att utföra annan behörighetskontroll än ovan angivna, och Kunden är införstådd med att uppdrag som lämnats till Svenska Foder AB enligt ovan är bindande för Kunden.

Privat Policy

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina adressuppgifter och ditt kundnummer och intygar samtidigt att du har rätten att för Kundens räkning sluta avtal.

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.


 

Ändring av tjänster

Svenska Foder AB äger rätten att förändra utbudet av tjänster inom ramen för E-order.

Svenska Foder ABs ansvar

Svenska Foder AB ansvarar för att Kundens E-order blir behandlad på sådant sätt så att gällande leveransvillkor vid ordertillfället bli uppfyllda.

Bekräftelse erhållen via E-order är endast att betrakta som ett kvitto på att lämnad order är mottagen och när den är mottagen av Svenska Foder AB alltså inte att betrakta som en orderbekräftelse.

I övrigt hänvisas till gällande leveransvillkor.


 

Avtalets giltighetstid

Detta avtal gäller från och med avtalsdagen och tillsvidare. Uppsägning kan ske med omedelbar verkan från vardera parten, varvid beordrade uppdrag som Svenska Foder AB ännu inte börjat utföra makuleras. Uppsägning ska för att gälla ske skriftligen eller via e-post.

 

Svenska Foder AB utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk.


Leveransvillkor

Vid frakt av foder till dig som kund hos Svenska Foder måste det finnas villkor hur detta ska gå till - för att undvika missförstånd och göra leverans smidig. Därför har vi intill lagt ett pdf-arkiv med sådan information som du som är foderkund lätt kan ta del av. Med klara riktlinjer kan alla inblandade göra det bästa möjliga av situationen - planeringsmässigt, arbetsmiljömässig och inte minst ekonomiskt.


Krav för leverans av bulkfoder (932 kb)

Leveransvillkor 2013 (1893 kb)

   

Huvudkontor

Besöksadress:
Matrosgatan 3A

531 40 Lidköping

Postadress:
Box 617

53116 Lidköping

 

Telefon:
0510-82800 (växel)

E-post:
order@svenskafoder.seAxving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter