Pressmeddelande 20140214

Svenska Foder skapar joint venture-bolag

Timac Agro International och Svenska Foder gör gemensam sak och skapar ett joint venture-bolag med avsikten att introducera högeffektiv växtnäring på den svenska marknaden.

 

fr.v. Fredrik Reis, VD Svenska Timac och Jonny Torevik, försäljningschef Växt i Svenska Foder skakar hand för ett en spännande framtid.

 Produkterna är ett unikt komplement till traditionella gödselprodukter och anpassas till gårdens behov efter noggranna jordprover. Bolaget får namnet Svenska Timac.

Timac Agro International är ett företag som utvecklar och erbjuder specialiserade och innovativa lösningar inom växtnäring till lantbrukssektorn. Det är ett företag som har sina rötter i jordbrukslandet Frankrike där grundaren Roullier är ett respekterat namn inom näringen.

Svenska Foder och Timac Agro gör nu gemensam sak och bildar ett joint venture-bolag - Svenska Timac - där båda parter äger 50 % av aktierna.

Svenska Timac´s mål är att optimera avkastningen för spannmåls-, vall- och grönsaksodlare. Bolaget kommer att erbjuda en rad olika produkter från Groupe Roullier – t.ex. växtnäring, Jordförbättringsmedel, Biostimulantlösningar m.m.

Med hjälp av sina 5 säljare kommer Svenska Timac, under ledning av Fredrik Reis, VD, att rikta sig mot lantbrukare som vill höja sin skördar, men också till de odlare som sysslar med specialodling – såsom bärodling, fruktodling osv.
Svenska Foder ger sig in i detta samarbete för att öka sitt fokus på utveckling av lantbruket i Sverige.

- Vår strategi är att hitta nya produkter och tjänster för att lyfta växtodlingen och värdet av växtodlingen, säger Claudio Pelsen, vice VD och Marknadschef för växtodling och spannmål i Svenska Foder. Det kan handla om olika typer av konceptodling, men också nyinvesteringar som bildandet av Svenska Timac. Det skapar nya möjligheter för oss att bidra med ett mervärde i våra kunders produktion. Företagets försäljning grundar sig på specialväxtnäring där forskning och utveckling ligger bakom resultaten som ska komma det professionella lantbruket och specialodlingen till nytta.

- Vi tar höga skördar i Sverige, fortsätter Claudio Pelsen. Men utvecklingen har stannat av under en längre period. Eftersom det finns gott om duktiga och ambitiösa lantbrukare i Sverige, som vill mer och som vill utveckla sin verksamhet, vill vi vara på tårna och hitta nya sätt som kan hjälpa till. Genom att titta på alternativa sätt att bedriva växtodling kan vi kanske öka skördarna per hektar. Svenska Timac kan vara en sådan aktör som kan tillföra något nytt till svenskt lantbruk.

Om företagen som ingår Joint Venture

Timac Agro International omsätter 3,2 miljarder Euro (2012) och har 6900 anställda i 43 länder. Bolaget har totalt 79 produktionsanläggningar och 4 forskningscentra runt om i världen.

Svenska Foder omsätter 4,52 miljarder kronor hade ett resultat för 2013 på 110,6 miljoner kronor. Totalt har Svenska Foder 323 anställda.

För ytterligare information:

Claudio Pelsen, vice VD och Marknadschef växtodling och spannmål, Svenska Foder, 046 – 32 58 24

Fredrik Reis, VD Svenska Timac, 070 – 412 42 80

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter