Svenska Foder köper resten av Fole Kvarn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För två år sedan köpte Svenska Foder in sig i företaget Fole Kvarn på Gotland. Nu köper Svenska Foder resterande andel.  
Satsningen att finnas på plats lokalt är en tydlig strategi, men också en praktisk verklighet i Svenska Foder. Viljan att verkligen ta till vara det engagemang och det intresse som varje region, varje kommun, varje stad eller by har för närområde och tillgänglighet i marknaden är stark. 
-Vår strategi ligger klar, säger Johan Nordenblad, VD Svenska Foder. Det är business as usual. Vi vet vad vi vill uppnå. Då gäller det agera. Och agera så fort en möjlighet presenterar sig.
Den möjlighet som presenterat sig denna gång är att öka ägandet i gotlandsföretaget Fole Kvarn - från 50 till 100 %.
-Eftersom vi ser marknadsområdet på Gotland som en väldigt spännande och intressant marknad med många duktiga producenter, har ägandet i Fole Kvarn varit väldigt inspirerande och dynamiskt, konstaterar Johan Nordenblad. Det är en väl uppbyggd organisation med ett driv som vi verkligen uppskattar.
-Därför tar vi nu nästa steg in på denna marknad. Den etablerade plattform som finns i Fole Kvarn är av samma typ som ägandet i Skårby Lokalförening, fortsätter han. Vi når marknaden på ett väldigt konkret sätt och kommunikationen med det lokala blir direkt. Känselsspröten ut i marknaden ger oss precis den input vi behöver för att kunna utveckla och få inspiration till nytänkande i vår organisation. Det gagnar oss otroligt mycket i koncernen.
Driften fortsätter som förut. Målet är emellertid att utveckla verksamheten vidare.
-Vi fick en förfrågan om att köpa loss resten av kvarnen och för oss var det självklart. Det är ett bra driv i organisationen. Men vi kommer att se över vad vi ytterligare kan göra i området, för att bli en ännu bättre affärspartner för det gotländska lantbruket, avslutar Johan Nordenblad.
VD i Fole Kvarn, Lars Johansson, som stått för ett 50-procentigt ägande, avslutar nu sitt värv när Svenska Foder köper loss hans andel.
-Det känns bra att överlämna Fole Kvarn i så trygga händer som Svenska Foders. Svenska Foder har ett stort engagemang i att fortsätta utveckla det lokala drivet i Fole Kvarn. Fole är ett företag som arbetar nära lantbrukaren - och det kommer man fortsatt att vara, konstaterar Lars Johansson.
För mer information, kontakta:
Johan Nordenblad, VD Svenska Foder: 046-32 58 07

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter