Svenska Foder Lab blir ackrediterat enligt ISO17025:2005

Svenska Foders laboratorium har mångårig gedigen erfarenhet av analysverksamhet. Centrallaboratoriet utför en noggrann kontroll av ingående råvaror och färdiga produkter som ska ge säkra produkter. Med den interna kontrollen utför man cirka 70 olika kemiska och mikrobiologiska analyser på prover från foderfabriker, råvaruinköp, spannmålsavdelning. Kundanalyser för lantbrukskunder, foder, spannmålsfirmor och hästägare utförs som en service för Svenska Foders kunder.  För att utveckla denna verksamhet har Svenska Foder börjat titta på att ackreditera analysverksamheten.
Nya lokaler sedan april-13
För ungefär ett år sedan flyttade laboratoriet in i nya rymligare lokaler och nya möjligheter öppnas. Parallellt med flyttstök och iordningställande av ett nytt processflödesbaserat laboratorium har vi jobbat hårt med att höja standard och kvalitetsäkring ytterligare ett snäpp. Det var viktigt att få bra rutiner och tryggt arbetsätt i de nya lokalerna. Vi kände oss redo för en ackreditering för att visa för oss själva som såväl kunder vår höga jämna kvalitet på analyserna.
Metod
Svenska Foder har valt att ackreditera salmonellaanalysen som den första ackrediterade metoden. Metoden är enligt BAX® System Q7 och PCR Assay Salmonellaspp. Anledningen till att salmonellaanalys väljs för ackreditering är för att följa med utvecklingen i kommande foderföreskrifter samt för att säkra egenkontroll av foderproduktion och ge ett alternativ till kunder att kunna utnyttja Svenska Foder Lab för ackrediterad analys. Salmonella är en ständigt högaktuell riskfaktor för såväl foder som animalieproducenter. När det gäller så vill Svenska Foder ha kompetensen och kvickheten i egen regi. Det får vi ett kvitto på nu med vår ackreditering.
Vi blickar framåt
I takt med att Svenska Foder växer utvecklar vi också vårt laboratorium, behovet av ackrediterade analyser finns och vi ser att där vi kan bli kostnadseffektiva kan utöka med ytterligare ackrediterade metoder i framtiden. Detta så vi kan plocka hem fler egna analyser till eget lab, höja kompetensen samt öka servicen till kunder ytterligare.
Samarbetet med Swedac som kontrollant
Med ackrediteringen så kommer Svenska foder lab nu få årlig revision av Swedacs experter inom området laboratorieverksamhet. 6 månader efter beslutet kommer också en uppföljande revision göras för att se att rutinerna är väl implementerade. Tidigare och fortsatt görs också tredjepartkontroller utifrån ett kvalitets- och miljö perspektiv med våra revisorer för certifiering av ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.
För att läsa vad Swedac tycker om oss, gå in på Swedacs hemsida här!
 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter