Ny teknik = Snabbare analystider och ökad säkerhet 


PCR-analys av salmonella:
Här fastställer man om salmonella-DNA finns i proverna. Resultat på 24 timmar - i stället för som tidigare 3 dygn. 

NIR-teknik: 
Kontroll i foderfabrik. Produktionspersonalen analyserar själva varje tillverkat foder för att säkerställa att de viktigaste analyserna är rätt innan fodret går ut till kund. 

Toxinanalys: 
Toxinanalys för att kontrollera Deoxynivalenol (DON), Zearalenon, Ochratoxin och T2 + HT2 i spannmål och råvaror. Toxiner (gifter) bildas av mögelsvampar. Detta är en ”dold” källa till problem. Därför bör man analysera sina misstänkta partier innan utfodring! 

Ergosterol-spannmålsanalys: 
Är en kontroll av den totala mögelmassan i ett prov och utförs på alla partier som används som råvara till human eller djurföda. 

Mögelanalys: 
Här kontrolleras lagringsstabilitet, totalt mögelinnehåll, endogen infektion (inne i kärnan) av lagrings- och fältmögel. Det görs även en slutbedömning.

Optilab utför också analyser på:
• Hö
• Hösilage
• Halm
• Grönmassa
• Ensilage

Färdiga analyspaket finns att köpa hos våra Djur&Natur-butiker och återförsäljare.
För närmaste butik: www.djuronatur.se

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter