Homogent foder ger bättre resultat

Svenska Foder förlade i år nötgängets upptakt till Gråsten i Danmark. Här fick Carolina Johansson, Produktchef Nöt på Svenska Foder, tillsammans med sina säljarkollegor i företaget på närmare håll stifta bekantskap med konceptet kompakt fullfoder – som vi tidigare berättat om i Tidningen nummer 3 i år.

-Lätt och ”sticksit” eller homogent och omöjligt att sortera? Vi vet alla vad vi lärt oss. Men känn efter. Instinktivt. Vad verkar viktigast?
Frågan ställs av Carolina Johansson, Produktchef Nöt i Svenska Foder. Det är en relevant fråga. Reflektion över hur man hanterar utfodring och vad denna hantering resulterar i, är något man både som produktchef och som mjölkproducent måste göra.

-Det är inte utan att allt man trott sig veta om fodermixens struktur ställs på ända ju mer man lär sig om konceptet kompakt fullfoder, fortsätter Carolina Johansson. Samtidigt blir mycket självklart. Sortering har vi ju haft fokus på tidigare, men förmodligen inte tillräckligt.
-Att sortera - eller kanske snarare: att undvika sortering - är viktigt, det har vi vetat. Men vi har troligen inte gjort tillräckligt. Anledningen till detta är att vi troligvis antagit att strukturen varit viktigare – och att vi därför inte har vågat offra den.

Carolina Johansson har lyssnat på ett antal föredrag som Niels Bastian Kristensen, Videncentret for Landbrug, Kvæg har hållit och det han säger blir allt mer självklart för varje gång:
-Korna ska alltid, alltid - 24 timmar om dygnet – ha tillgång till foder och det ska alltid, alltid, se likadant ut. Allt det här visste vi egentligen alla även tidigare. Men Niels Bastian är förmodligen den första som verkligen dragit ut konsekvenserna av vad vi vetat: offra strukturen och ”sticksigheten” för att nå homogenitet.

Och även om Carolina Johansson har förmedlat vidare, till nötfodersäljarna i Svenska Foder, vad Niels Bastian sagt, ville hon verkligen få en samstämmighet inom nötfodergruppen. Därför såg man till att nu lägga en upptakt där Niels Bastian själv fick lägga ut texten. Man fick också se - praktiskt i försök - att det fungerar att mala ner grovfodret till 3 mm och att det blir bra resultat.
-Om korna klarar ett foder som är helt utan struktur, kanske de inte heller behöver halm. Om jämnheten hamnar högst på prioriteteringslistan, blir det ganska uppenbart att vi har halm för att spä ut mixen energimässigt. Inget annat.

Dock betyder kompakt fullfoder inte foder utan struktur betonar Carolina.
- Självklart ska vi ha struktur i vårt foder till korna – och det har vi också med kompakt fullfoder. Det är bara att vi ska prioritetera sammansättningen bättre. Homogeniteten.

En annan grundläggande fråga som Niels Bastian ställt sig handlar om hur mycket stärkelse vi kan ge? Även här har han i försök utmanat vommen. För inte är det väl så att svenska eller danska kor klarar 35 % stärkelse?
-Niels Bastian menar att det gör de visst, berättar Carolina Johansson. Det handlar bara om hur man ger stärkelsen till korna. Man måste sakta trappa upp mängden till den nivån.

-Däremot tål korna inte att vänja sig vid nivån på 35 % stärkelsen, om de - nästa dag - ”bara” får 25 %, fortsätter Carolina. Då svarar de med acetonemi, som tar flera veckor att återhämta sig från. Det har försöken man gjort visat.

Det tål dock att påpekas att stärkelsenivåerna ovan är hämtade från just försök. Konceptet kompakt fullfoder utgår i möjligaste mån från den foderstat som finns på gården, med fokus på att göra sortering omöjlig. Försöken visar samtidigt att stärkelsenivån i den teoretiska foderstaten är nästintill ointressant. Det är istället variationen i stärkelsenivån, i det fodret som korna verkligen äter, som är det verkligt högintressanta.

-Alltså: Det är variationerna i fodret som ger bekymmer. Har korna möjlighet att sortera mixen är steget till en ond cirkel väldigt litet, avslutar Carolina Johansson.

Carolina Johansson 
Produktchef Nöt


Nya Balansfoder med stärkelse och smältbar fiber!

Balansfoder är foder i form av  pelletskross, som är säkra, värmebehandlade och som blandar sig väl i mixen och minskar risken för att korna ska kunna sortera.

Med Svenska Foders Balansfoder i mixen får du ett foder som alltid håller samma näringsinnehåll, tillför protein från flera olika råvaror och innehåller högkvalitativt fett. Allt i samma produkt. Vi har under flera år haft flera proteinrika Balansfoder att välja mellan: Mix Balans, Grund Balans och Smör Balans.

Nytt för i år är:
Energibalans – ett stärkelserikt foder med högt proteininnehåll och hög fettkvalitet. En hög koncentration och en låg fibernivå, ger extra stort utrymme åt grovfodret.

Pektin Balans – tillför förutom en hög nivå protein från olika källor också en hög andel skonsam energi från lättsmält fiber och högvärdigt fett.

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter