Invigning av råvarulager i Åhus hamn

Svenska Foder har investerat 20 miljoner kronor i ett nytt automatiserat råvarulager i Åhus hamn. Det nya råvarulagret började byggas ifjol - alldeles invid Svenska Foders fabrik i Åhus hamn. Nu är det klart. Den 14 november hölls invigning med gäster och VD Johan Nordenblad på plats.

- Investeringen görs för miljön, för effektivisering och för att bibehålla hög kvalitet på vårt foder. Åhusfabriken är viktig för oss både strategiskt och produktionsmässigt. Därför är det här en både en välkommen investering och ett bevis på att vi fortsatt tror på det svenska lantbruket.

Med kran och skopa lossas båtar alldeles intill kajen ner i en stor tratt som matar råvaran vidare till ett transportband. Via en travers portioneras sedan varan ut i de åtta olika facken. Därefter kan lastare hämta materialet för att köra det vidare in i foderfabriken.

Det handlar om stora effektivitetsvinster. En båt på 1 500-2 000 ton kan lossas på drygt åtta timmar. Det gör att fartygen inte ligger still vid kaj lika länge. Dessutom minimeras transporter. Råvarorna skickades tidigare till ett magasin i hamnen och därifrån körde man det tillbaka till foderfabriken.

- Det var ett logistiskt förfarande som vi inte ville fortsätta med.

Per-Ola, fabrikschef i Åhus är också nöjd med investeringen:

-Råvarorna förvaras nu på ett mycket bättre sätt – det ger en säkerhet och en kvalitet till hela foderhanteringen.
Åtta personer arbetar i Åhusfabriken. Cirka 70 000 ton råvaror hanteras här årligen.

-Vi tar bland annat in soja, rapsprodukter, palmkärneexpeller - som är rester från palmoljetillverkning - här. Det går till den foderproduktion på mellan 100 000-120 000 ton foder som vi producerar varje år, konstaterar Per-Ola.

I slutet av november tar Åhus emot sin första större båtlast som ska hanteras i det nybyggda lagret.

Fakta om lagret i Åhus

• Lagerbyggnaden är 4 000 kvadratmeter.
• Det består av åtta stora fack, som ska fyllas med råvaror för fodertillverkning.
• Sex fack rymmer 1 700 kubikmeter.
• Två fack rymmer 850 kubikmeter.
• Facken fylls automatiskt med datorstyrd travers.
• 2 110 kubikmeter betong har gått åt till byggnaden. Det motsvarar 300 lastbilar med betong, då var och en rymmer sju kubikmeter.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter