6Tolv - ett sätt att tänka!

6Tolv är ett projekt som sträcker sig fram till 2020. Projektet syftar till att höja skördarna på framförallt vete- och rapsodlingen i Sverige. Det är också en strävan att höja kompetensen för den svenska växtodlingen totalt. 14 engagerade lantbrukare, fyra leverantörer – Bayer, BASF,Yara och LMI - samt ett antal säljare i olika regioner kommer målmedvetet att prova sig fram för att öka skördenivåerna. 

Strategin är att lyssna av, dela med sig av kunskap med ett och samma mål för ögonen: Att dra nytta av vad som faktiskt ger resultat.
 


Vad gör vi i 6Tolv?

Vad kommer vi att titta närmare på under kommande säsonger?

 • Sortval
 • Såtidpunkt
 • Utsädesmängd
 • Gödsling
 • Ogräsbekämpning
 • Svampbehandling
 • Mikronäring
 • Bladanalys
 • Kväveoptimering
 • N-tester
 • Planträkning
 • Skotträkning
 • Jordanalys
 • Skördeoptimering

   Gårdar som ingår i projektet: 

Mälardalen

I Mälardalen arbetar vanligtvis Emma Vendel men är nu föräldraledig, vikarierar för Emma gör Nina Sixtensson växtodlingssäljare.

 • Grillby, Mälby Gård - Magnus Ivedal
 • Enköping, Brunnsholms Säteri - Peder Rinman

Öst

I Öst arbetar växtodlingssäljare Anders Johansson, Mattias Laitamaa, Stefan Olsson.

 • Vadstena, Nolo lantbruks AB - Hans-Erik & Lars Lorin
 • Jönåker, Patrik & Ulf Aulin
 • Örebro, Tord & Mattias Göransson

Väst

I Väst arbetar växtodlingssäljare Johanna Rosengren Petterson. 

 • Lidköping, Joakim & Peder Tobiasson
 • Hova, Ulrik Larsson
 • Vinninga, Bo & Rasmus Helin
 • Vinninga, Eke Lantbruk - Johan Bergström
 • Örslösa, Markus Ahlèn
 • Läckö, Carl-Fredrik Svederberg

​​Syd

I Syd arbetar Växtodlingssäljarna Torbjörn Eriksson, Johan Nilsson och Göran Karlsson.

 • Ystad, Charlottenlunds Gård - Per Landén
 • Halmstad, Heagårds Egendom AB - Håkan Nilsson & Philip Hedeng
 • Vassmolösa, Kulltorp - Kenneth Johansson

ARKIV

6Tolv i Tidningen, juni 2014 

6Tolv-projekt på Hooks Herrgård 

Utmana dina invanda uppfattningar

 

VIDEO

6Tolv - INTRODUKTION

6Tolv i Mälardalen

6Tolv Strategimöte i Knästorp, Skåne

6Tolv på Borgeby Fältdagar

6Tolv - När tröskar vi rapsen?

Kort fakta om sort och utsädesmängd

Påverkar skördetidpunkt utbytet i rapsen?

6Tolv på Läckö Kungsgård

Påverkar skördetidpunkt utbytet_andra skördetillfället

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter