Spannmålsodlarföreningen på besök!

Förra tisdagen besökte Spannmålsodlarföreningen Svenska Foders huvudkontor i Lidköping. Vi ringde upp Per Sandberg som är ordförande i Spannmålsodlarföreningen, för att ställa några frågor:
Varför valde ni att lägga mötet i Lidköping hos Svenska Foder?
–Vi har regelbundet möten med olika aktörer som agerar på Spannmålsmarknaden. Svenska Foder är idag en stor och viktig aktör och därför ville vi träffas och diskutera med Svenska Foder vissa frågor som är viktiga för våra medlemmar.
Vad var det för typ av möte ni hade där?
–Vi hade dels ett regelrätt styrelsemöte i Svenska Foders lokaler. Dessutom presenterade Svenska Foder i vilka banor de tänker och hur de ser på framtiden. Vi framförde önskemål på vad vi gärna skulle se att man förbättrade eller utvecklade. Det var ett mycket bra och konstruktivt möte som jag hoppas det kommer att komma ut något bra av, framöver.
Vilka önskemål förde ni fram till Svenska Foder?
–Dels tycker vi att man saknar ett marknadsinformation som kommer från Svenska Foder, hur man ser på marknadens situation och vad som händer totalt i marknaden. Det andra är att man ska vara lite mer öppna med priserna. Vi vet ju att ett prislista aldrig är en helt fast entitet, utan mer en indikation. Det tycker vi behövs för att man ska kunna göra kvalificerade överväganden och fatta beslut som spannmålsodlare.
Vilken är den viktigaste frågan för Sveriges spannmålsodlare just nu?
Framförallt handlar det om likvärdiga konkurrensvillkor, som bland annat berör handelsgödselskatten. Detsamma gäller vägslitageavgifterna för oss som fraktar stora mängder på vägarna och även diesel- och energiskatten är det viktigt att hålla ögonen på. LRF konsult gick nyligen ut med att växtodlarna inte tjänar några pengar alls förnärvarande. Trots årets stora skörd. Vi vill ju ha en långsiktig hållbar lönsamhet.
Vad önskar du inför 2015?
-Att priserna på spannmål fortsätter att stiga, skrattar Per Sandberg. Skämt åsido, Morten Hoel, Svenska Foders spannmålschef förklarade att spannmålspriserna just nu är på väg upp - och det är ju glädjande: dock var han ganska tydlig med att han trodde att det var en väldigt tillfällig prisökning och att vi kommer att få ett bakslag, på grund av ett antal parametrar. Det som därför kanske är det just nu viktigaste är att vi kommer ur det bekymmersamma parlamentariska läget just nu. Vi behöver en handlingskraftig regering. En annan del är att det som kommit fram i konkurrensutredningen verkligen ger konkreta åtgärder som stärker vår konkurrensförmåga i världen. Även en kraftfull livsmedelsstrategi är viktigt för att våra lantbrukare i landet får en hoppfull och spännande framtid.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter