Våga prova något nytt! 

Daniel Ohlsson, på Ljusekullens gård norr om Eslöv, vågar tänka nytt och är inte rädd för att prova nya saker. Daniel driver en smågrisproduktion och har ett mellangårdsavtal sedan 9 år tillbaka på 90 procent. Vi besöker huvudgården där Daniel har smågrisuppfödningen.                                                                                          

-Det handlar om att utveckla och se möjligheter i det man bestämt sig för att göra, säger Daniel Ohlsson. Jag började med grisar redan när jag var 13 år. Det är ett intresse jag har. Då vill man bli så bra som möjligt på det.

2002 byggdes stallarna på Ljusekullen – efter dansk modell. Därefter har det gått i ett. Idag har Ljusekullen 320 suggplatser och man odlar 160 ha åker – spannmål, konservärtor, höstraps och gräsfröodling. Nu har Daniel bestämt sig för att göra foder på egen hand. 
-Det handlar såklart om ekonomi. Vad kan man göra för att förbättra produktionen, hur kan man använda gårdens egen spannmål till produktionen? 
-Jag vill ha ett kretsloppstänkande här på gården. Att man tänker igenom ordentligt vad man gör för att ha en helhetssyn på sin produktion. Min spannmålsodling går till grisarna och gödseln går tillbaka i jorden. Det känns riktigt bra.

Öppenhet är en förutsättning för att utvecklas, menar Daniel Ohlsson. Man måste våga lyssna på andra och sen tänka igenom om det fungerar i sin egen produktion. Är det en bättre strategi, ska man inte vara rädd för att prova.
- Man ska absolut titta över sina kostnader och se var man kapa dem. Samtidigt ska man inte vara dumsnål eftersom det kan gå ut över produktionen. Man vill att grisarna ska må bra. Då får man också bättre resultat. Vi har ett bra samarbete med Svenska Foder. Anne Persson (grisfodersäljare i Svenska Foder) har alltid varit ett bra stöd – inte bara nu när vi ska köra igång med att producera eget foder. 

Ljusekullen använder många av Svenska Foders produkter. Smågris Alert är Daniel riktigt nöjd med.
-Alert är ett foder jag vill höja till skyarna. Vi har kört cirka 1 år med fodret. Och idag har vi inte ens en halv procent dödlighet. Det gör produktionen säker. Mindre dödlighet betyder också – förutom att det helt enkelt dör färre grisar – att man inte lägger tid och pengar på en gris som dör. 
-Jag lägger hellre foderören på en gris som överlever än bekostar en tillväxt på en gris som ändå dör. Det är bortkastade pengar.

Ljusekullen använder även Suggfoder Vital och Suggfoder Intens som ingår i den satsning Svenska Foder kallar ”Foder för framtiden” och syftar till att kunna matcha de krav den nya genetiken ställer.  Suggfoder Vital ser till att smågrisarna föds livskraftiga. Genom att de blir mer aktiva minskar risken att klämmas av suggan och de har rätt energi för att ta sig fram för att dia. Suggfoder Intens är ett vasst digivningsfoder som ger den högproducerande suggan rätt förutsättningar att producera smågrisar som ger resultat. 
-Om suggan mår bra och har energi ger den bra med mjölk. Då växer smågrisarna bättre under digivningen. Det är ju ett viktigt delmål med produktionen. Det ger livskraftiga grisar även längre fram. På så sätt är både Suggfoder Intens och Vital bra komplement som stärker smågrisens överlevnad och tillväxtpotential. 

-Jag har förtroende för den helhetssyn som Svenska Foder har. Att man inte tänker bara på en del av produktionen, utan ser på hela. Det hjälper ju inte att en del fungerar, om alla andra går dåligt. Tänker man istället igenom hur man kan nå målen, totalt, så har man nått långt. Det synsättet finns hos Svenska Foder och det är så jag fungerar själv. 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter