Frukostmöte med Stallbyggen och Svenska Foder AB

Den 17 december bjöd Svenska Foder och Stallbyggen in till ett frukostmöte på Golfkrogen i Sölvesborg. Klockan 7 öppnades portarna och det bjöds på rejäl "bonnafrukost".

Därefter berättade Morten Hoel om spannmålsmarknad och upplägg inför kommande säsong. Han pratade bland annat om att göra aktiva val på spannmålen och säkra upp vissa delar av sin skörd, sk risk management.

Mats Kilany, Produktchef Växtskydd, tipsade om rekommendationer inför våren. Niklas Ingvarsson, Produktchef Utsäde och Frö berättade om kommande sorter inom såväl utsäde som frö och pratade även om förgröningsstödet

-Nytt för 2015 är att den har över 15 ha åkermark ska ha en viss del ekologiska fokusarealer för att få förgröningsstödet. Dessa arealer kan bland annat bestå av salix, kvävefixerande grödor, träda och obrukade fältkanter 1-20 meter runt fälten, berättar Niklas Ingvarsson.

Morten Hoel, Spannmålschef i Svenska Foder, berättar om vad marknaden förväntar sig just nu.

 

 

-På trädor och obrukade fältkanter kan du passa på att så in en fröblandning med gräs och örter som verkligen gynnar mångfalden i vårt odlingslandskap: djur, växter och insekter. Det finns också möjlighet att ha vallinsådd på våren som får brytas tidigast 1 januari året efter.

Mer information om det exakta regelverket finner du på Jordbruksverkets hemsida.

Jonny Torevik, försäljningschef Växt i Svenska Foder uppmanade till att inte bara prata med bönder om vikten av att köpa svenskt, utan också prata med konsumenterna. Det är däri den stora förändringen ligger.

-Vi kan göra skillnad, tillsammans, konstaterar Jonny Torevik.

Daniel Antonsson, VD för Stallbyggen, avslutade med att tacka alla som kommit på frukostmötet och önskade God Jul.

 

Artikel i Sölvesborgstidningen

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter