First Feeder - En unik foderautomat som förbättrar   smågrisens chans att överleva!

Foderautomaten First Feeder, som kan användas både före och efter avvänjningen, ger smågrisarna tillgång till färskt foder dygnet runt. Den hjälper till att förbättra hälsoläget och därmed minska medicinanvändningen och dödligheten, samt ge en högre tillväxt och bättre foderutnyttjande hos smågrisarna.

Tack vare snabb utfodring av färskt foder dygnet runt ökar grisarnas foderintag. First Feeder är konstruerad så att alla grisarna får möjlighet att äta. Därmed ökar foderintaget även för de svagare grisarna och deras chans att överleva förbättras avsevärt! First Feeder gör också att du sparar tid, och sparad tid är värt pengar!

Hur använder jag First Feeder?

Vid avvänjningen är det idealiskt att samla ihop de minsta och svagaste smågrisarna i boxar med First Feeder automater. De har då goda möjligheter att komma ifatt sina kullsyskon. First Feeder blir också ett viktigt hjälpmedel i de besättningar som avser att sänka avvänjningsåldern eftersom problemet med underviktiga grisar minskar. Tack vare First Feeder kan du också välja att avvänja smågrisarna hos de magra suggorna och första grisarna tidigare för att minska slitaget på suggorna.

Fördelar med First Feeder

  •  Alltid friskt och hygieniskt foder
  •  Foder och vatten blandas först vid utfodringen
  •  Kan anpassas för optimal utfodring av grisar från 3 till 12 kg
  •  Kan utfodra både restriktivt och i fri tillgång
  •  Registrerar grisarnas foderintag
  •  Kan användas som "amsugga"

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter