Våga diskutera djuromsorg

Den unikt höga miniminivån för djuromsorg i Sverige är ett bra säljargument för svenskt griskött. Självklart ska vi inte försämra djuromsorgen för de djur vars kött förädlas och konsumeras i Sverige. Även när vi är eniga om bibehållen unikt god djuromsorg måste vi kontinuerligt föra en dialog om det regelverk som syftar till att ge en konkurrenskraftig uppfödning med hög djuromsorg. Teknikutveckling och kontinuerlig utvärdering är självklara nödvändigheter för alla branscher.

Vi kan vara stolta över hur vi föder upp grisar i Sverige idag, men det finns fortfarande utrymme för förbättring. Vi kan med enkla medel och utan att tumma på djurvälfärden få betydligt fler smågrisar att överleva den kritiska perioden dagarna efter födseln. Även suggan kan vi ge bättre förutsättningar för ett långt och friskt liv genom att låta henne lämna kullen några dagar tidigare än regelverket säger idag. I ett debattklimat där det inte anses politiskt korrekt att diskutera utveckling av djuromsorg och nya metoder för att upprätthålla god djuromsorg, får idag såväl suggan som smågrisarna stryka på foten. Det gynnar ingen.

Ingen gris blir gladare av att födas upp i ett land med sämre djurskydd. Utan kontinuerlig utvärdering och teknikutveckling är risken överhängande att svensk grisuppfödnings negativa utveckling fortsätter. Det får inte ske. För grisarnas och Sveriges skull.

Vi ser med glädje på det senaste årets trendbrott, där fler kunder nu tycks beredda att betala för den unika svenska kvaliteten. Genom att bejaka dialog och teknikutveckling kan svensk grisuppfödning med bibehållen, men inte statisk, djuromsorg återta mark till glädje för grisarna, landsbygden, jobben och handelsbalansen.

Johan Nordenblad & Claudio Pelsen
VD Svenska Foder

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter