DLG står starkt rustade för framgång under 2015

  • Rekordintjäning på verksamheten (EBITDA) på 1.503 miljoner Dkr
  • Alla strategiska verksamhetsområden går framåt jämfört med 2013
  • Effektiviseringsprocessen har bidragit med totalt 220 miljoner Dkr under 2013 och 2014

 

Representantskapet i DLG-koncernen – Europas näststörsta lantbruksbolag och Danmarks nionde största verksamhet mätt i omsättning – godkände idag årsbokslutet för 2014, som visar det bästa resultatet på den huvudsakliga verksamheten i koncernens historia.

DLG kom ut ur 2014 med ett resultat på den huvudsakliga verksamheten (EBITDA) på 1.503 miljoner Dkr kronor och en omsättning på 59,2 miljarder Dkr. Det är en förbättring på den huvudsakliga verksamheten på 50 % på bara fyra år. Koncernresultatet innan skatt (EBT) är 519 miljoner Dkr exklusive särskilda poster och årets resultat efter skatt (EAT) exklusive särskilda poster är 314 miljoner Dkr – en framgång på 20 % i förhållande till föregående års resultat på 262 miljoner Dkr.

Resultatet efter skatt (EAT) är negativt med 185 miljoner Dkr på grund av särskilda poster som följd av nedskrivningar och omstruktureringar i dotterbolaget Kongskilde, som producerar lantbruksmaskiner. Detta är en väsentlig del av den pågående turn-around-processen som kommer att göra bolaget lönsamt och därmed färdig till att säljas av. Nedskrivningarna är av bokföringsteknisk karaktär, som inte påverkar DLG´s likviditet negativt.

-Efter många år med stor expansion och top-line-tillväxt är vi igång med en ambitiös effektiviseringsprocess för hela koncernen, som omfattar omkostnadsminskningar och processoptimeringar inom produktion, logistik, administration och IT. Det är frukterna av denna process som vi nu börjar att se, och vi går starkt rustade in i 2015, säger Koncernchef Kristian Hundebøll.

 

Se filmen DLG-koncernens år 2014

Länkarkiv:

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter