Göran Lindén odlar Irina

Göran Lindén, utsädesodlare till Svenska Foder, odlade för första året sorten Irina 2014. I Svenska Foders Tidningen har vi följt växtodlingsåret hos Göran med fokus på just Irina.

-Det har varit ett bra år för växtodling, säger Göran Lindén. Jag började året med att harva en gång innan sådd delvis för att spräcka upp ytan och få bättre upptorkning nere i marken. Precis innan sådden, den 12 mars körde jag ut 300 kg NPK. Den 31 mars sådde jag Irina i fantastiskt vårväder.

Den 30 april la Göran ytterligare 150 kg Balans 26-3-4 NPK. Totalt rör det sig om 117 kg kväve. Den höga kvävenivån har han lagt, eftersom beståndet ser mycket bra ut och därmed förväntas skörden bli hög. Då gäller det att satsa lite extra.

-Den 17 maj sprutade jag 2 liter Ariane och 1 liter Mangan. Den 4 juni fortsatte jag med 0,2 Proline och 0,2 Comet.

Skörden av Irina kom igång den 1 augusti i år hos Göran Lindén. Gynnsamma skördeförhållanden med torrt och fint väder.

-Det blev ett avbrott, dock. Ett kraftigt regn på sammalagt 50 mm kom under två dagar. Det försköt skördearbetet något. Jag var lite orolig att regnet hade skadat kornet. Risken är ju med de regn som kommer alldeles innan tröskning att axet stråbryter.
-Nu klarade sig Irina väldigt bra. Ingen stråbrytning alls. Det är jag väldigt tacksam för, eftersom man kan förlora mycket skörd på det viset.

Göran Lindén är väldigt nöjd med odlingen av Irina.
-Sorten har en otroligt stor och fin kärna, riktigt gul, ser trevlig ut. Den är också väldigt lättröskad och har avkastat mycket bra. Det här är en sort att verkligen räkna med framöver.

Göran Lindén, växtodlare utanför Staffanstorp, har en odling på 200 hektar. Han odlar raps, vete, korn och betor och normalt också konservärtor. 2014 var första året Göran Lindén odlade Irina.

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter