Sortanpassat växtskydd för KWS Irina

KWS Irina har i sortprovningen och i de praktiska odlingarna visat sig ha en god sjukdomstolerans. Sorten är mlo-resistent – vilket gör att den inte angrips av mjöldagg. Sorten har god tolerans mot kornets bladfläcksjuka, men är medelmottaglig mot kornrost och Ramularia.

KWS Irina ska som grund behandlas i ett senare skede i utvecklingen. Från DC37-49 ska en bekämpning sättas in med effekt mot kornrost och Ramularia. Ju närmare DC49 som bekämpningen görs, desto större effekt får man på Ramularia. Kommer kornrost tidigt i DC37 ska denna behandlas då, eftersom kornrost är den sjukdom som ger de största skördeförlusterna. Finns kornets bladfläcksjuka i DC 31-32 ska den behandlas i detta skede. Annars plockar den bort värdefull assimilerande yta.

Lösningsförslag i DC37-49:
0,4 Proline + 0,3 Comet Pro
Komplettering mot kornets bladfläcksjuka i DC31-32:
0,5 Stereo + 0,2 Mirador

Marcus Pedersen, Bayer CropScience & Mats Kilany, produktchef Växtskydd i Svenska Foder

Svenska Foder och Bayer CropScience har lagt ut tre försök under 2014, för att testa olika svampstrategier. En av dessa sorter var KWS Irina. Försöken ska på sikt ge en sortanpassad svampstrategi.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter