Vilken foderkornstyp är du?

Odlingen av foderkorn i Sverige är stor och för många djurproducenter är det den viktigaste spannmålsgrödan. Foderkornsodlingen används huvudsakligen i foder till grisar och idisslare. För dig, som odlar eget korn som du sedan använder i foder, är det viktigt att välja den sort som passar dina djur bäst.

Spannmål är i första hand en energiråvara. För att få den sort som genererar mest energi per hektar behöver du titta på en kombination av avkastning, stärkelseinnehåll och protein-innehåll.

Utöver att få fram största energiskörd per hektar är det viktigt att se till att sorten är odlingsvärd hos dig. Titta noga på sorternas odlingsegenskaper. Vid insådd är det viktigt att välja en sort med bra stråstyrka och strålängd.

Om halm efterfrågas är sortens bestockningsförmåga och strålängd viktig. Det är också sortens sjukdomsresistens, eftersom man självklart vill ha en frisk halm.

Många gånger prioriteras tidigheten högt hos kornsorterna. När det gäller sortens tidighet inbegriper det att man har längre tid på sig att skörda halmen under bra betingelser. Men det kan också vara ett allmänt krav på sorten, för att hinna etablera höstraps eller höstspannmål vid en optimal tidpunkt.

Oavsett vad du söker är Svenska Foders foderkornsorter ett urstarkt argument för en djurproducent.


6-radskorn även söderpå?
Vi erbjuder 6-radssorten Aukusti även för odling i Götaland och Svealand. Denna sort avkastar något sämre, kanske 1000 kg i praktisk odling. Istället mognar norrlandskornet cirka 10 dagar tidigare än vanliga sorter. Ytterligare plus för dig som behöver halm, är att halmskörden blir mycket stor. Odlingen av dessa extremt tidiga sorter ökar hela tiden. Det du däremot bör vara uppmärksam på är att se över svamptrycket på din mark. Det norrländska sortmaterialet är som regel mer sjukdomsmottagligt. Därför kan en behandling löna sig. Den rådgivningen hjälper vi dig gärna med.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter