Dan Englund om havresorten Symphony

Dan Englund, erfaren växtodlare strax öster om Örebro, har i år bekantat sig med havresorten Symphony.

- Sorten har ett kraftigt tillväxtsätt och strået blir väldigt grovt, konstaterar Dan. I år var det inga problem med regn nära inpå skörd, men jag skulle tro att den tål mycket nederbörd trots sin längd.

- Det finns en del mullrik jord på fältet där vi odlade Symphony, fortsätter han. Här är ogrästrycket generellt högt. Tack vare sitt växtsätt lyckades Symphony dock dra ifrån och kväva konkurrensen. Det kändes som att avkastningen blev högst här, något som kan förklaras av att den mullrika jorden levererar ytterligare kväve.

Den tillförda näringen bestod av 500 kg NPK 22-6-6 vid sådd samt mangannitrat i samband med ogräsbekämpningen. Man utförde en behandling med Tilt Top eftersom området med jämna mellanrum drabbas av kronrost.
- Det finns värdväxter i landskapet runt omkring där kronrosten sprids ifrån, kommenterar Dan Englund.

Avkastningen då? Jo, utifrån torkad och inlagrad volym räknar Dan med en bit över 7 ton per hektar.
- Det får man säga är bra. Normal-skörd av havre här är runt 6 ton per hektar, konstaterar han.

Vad skulle då Dan Englund säga till andra havreodlare om sorten Symphony?
- Jag skulle definitivt våga rekommendera andra att odla den. Den gick fint att tröska och tre dagar senare kultiverades fältet för att stimulera spillsäden att gro och få igång nedbrytning av all halm. Nästan en månad senare plöjdes och såddes fältet. Nu växer en utsädesodling av höstvetesorten Praktik här. Ytterligare en sort som ska bli spännande att odla, avslutar Dan.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter