Quarna - En given vinnare i vårveteodlingen

År efter år har odlingen av vårvetesorten Quarna ökat i Sverige. Och avsättningsmöjligheterna för sorten är inte uttömda.

Quarna är en unik sort bland våra svenska vårvetesorter. Sorten vittnar om mycket bra kärnegenskaper för dig som odlar till kvarn: hög rymdvikt, högt proteininnehåll, stor kärna.

Andra viktiga egenskaper är en tidig mognad och ett kort styvt strå – särskilt för dig som värdesätter odlingssäkerheten. Falltalet är bättre än våra andra vårvetesorter. Många nöjda odlare talar om den goda odlingssäkerheten. Det är en av anledningarna till att Quarna vinner nya anhängare hela tiden.

Sortpremie
Förutom sina goda odlingsegenskaper stärks odlingskalkylen av en rejäl sortpremie, 17 öre för skörd 2015. Anledningen till denna sortpremie sitter i den unika kärnkvaliteten. Quarna har 2 % högre protein än andra vårvetesorter. Det gör att du når kravet från industrin på en proteinhalt på minst 15 % mycket snabbare: vid samma gödslingsintensitet då man når 13 % i en ”vanlig” vårvete.

Den höga proteinhalten och protein-kvaliteten, samt styvt gluten, gör Quarna till en kvalitetshöjare i många olika typer av mjöl och kan ersätta dyra importer av E-veten och t.ex. hårdvetesorter som inte andra vårvetesorter har lyckats med. Det gör Quarna till en viktig sort att odla.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter