Fördel: Proteingrödor

På senare år har odlingen av proteingrödor ökat i Sverige. Till kommande år införs ett nytt regelverk som ytterligare kommer att gynna odlingen av ärter och åkerbönor - det så kallade ”förgröningsstödet”. För att få förgröningsstöd måste en del av gårdens areal ligga som ”ekologisk fokusareal”. I detta begrepp räknas träda och kantzoner. Men även odling av ärter och åkerbönor ingår i denna typ av arealstöd. Därför blir vårt råd: Istället för att lägga marken i träda, satsa på ärter och åkerbönor.

Två typer av åkerböna
Det finns två typer av åkerböna: vitblommig och brokblommig. Den vitblommiga är mer smakliga än brok-blommiga och kan användas till alla djurslag. Odlar du åkerböna till dina egna kor går det dock lika bra med brokblommiga sorter - dessa avkastar ofta lite bättre.

Många odlar proteingrödor till sina egna djur och kan då välja typ beroende på djurslag. Vi i Svenska Foder köper också gärna större mängder protein-grödor till våra foderfabriker i framtiden. Men tänk på att till våra fabriker köper vi enbart in vitblommiga sorter i skörd.

Följ odlingsanvisningar för din ärtodling
Även ärter är en intressant proteingröda i odlingen. Såväl gula som gröna ärter kan användas till humankonsumtion. Under kommande vinter och vår kommer vi att presentera ett antal konceptodlingar för ärter som kommer att ha olika användning.

Att följa odlingsanvisningarna för dessa grödor är mycket viktigt - t.ex. måste ärtvecklaren bekämpas för att undvika stora skador. Håller man bara koll på detta är ärtodlingen en spännande och inspirerande odling.

Förutom traditionella grödor som ärter och åkerböner är även lupin och sojabönor en alternativ odlingsmöjlighet. Med lupiner får du ytterligare en proteingröda i samma växtföljdscykel. Det ger en flexibilitet. Lupinerna passar främst på de lättare jordarna.

Är du en duktig odlare, med intresse och engagemang för din odling - då är trindsäd något för dig. Med trindsäd i din växtföljd, får du en god odlings-ekonomi. Dessutom har efterföljande gröda stor fördel av förfruktsvärdet.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter