Bekämpa skräppan i rätt tid

Skräppan är en platsbunden perenn som huvudsakligen sprids och förökas med frön. Skräppan breder ut sig och tenderar att bli ett allt större problem i vallen. Några av orsakerna till detta är:

• specialiserad vallodling som ökar problemen

• färre avbrottsgrödor

• dyrt och svårt med mekanisk bekämpning

• miljöstöd som försvårar kemisk bekämpning

• fler skador i vallen med tunga transporter

• dåligt underhåll av dräneringar

• att problemen underskattats i ett tidigt skede

För att lyckas är tidpunkten avgörande. Bekämpa med Gratil 75 WG så snart tillväxten startat på våren. Gratil 75 WG är skonsam mot klöver och ökar kvaliteten på vallen avsevärt – något som försöken visar. Försök växla flerårig vall med spannmål, där skräppan också effektivt kan bekämpas.

Mats Kilany Produktchef Växtskydd
Mats Kilany

Produktchef Växtskydd

Källa: L5-6080 och L5-6081, 2009 – 2012

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter