Under ständig utveckling

Intresset för odlingen av majs fortsätter att vara stort och det syns också tydligt i antalet sorter som prövas. Det är få grödor där utvecklingen går lika fort och där nya sorter snabbt blir bättre. Därför finns det all anledning till att hålla sig uppdaterad kring försöken som görs. Årligen prövas 40 sorter. Flera av dessa är inte med mer än ett år.

För att följa utvecklingen, kan ett tips vara att alltid prova en ny sort som ser intressant ut – men som inte är testad lika mycket. Uppstickare kallar vi dem. De kan vara ett bra val, eftersom de innehåller den senaste genetiken och har visat på bra resultat under sitt första år i de svenska försöken. Dock bör man som huvudsort i sin majsodling välja en sort som är prövad under tre år eller mer – så att man vet att sorten verkligen är rustad för de svenska förhållandena.

De sorter du finner i vårt sortiment är alla sådana som klarat sig allra bäst i försöken, där en rad olika egenskaper ska vägas mot varandra. Det finns både medelsena och sena sorter till de lokaler som är mer gynnsamma och riktigt tidiga sorter till kallare lokaler.

Avkastningen ska givetvis ligga i topp för en bra sort, men det räcker inte idag för en modern majssort. De måste också ha bästa möjliga fodervärde, där stärkelsehalt och fibersmältbarhet är optimerat. Allt det här väger vi in då vi väljer våra sorter.

Nytt & Nyttigt om Grovfoder

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter