Koppar till får

En nivå mellan 7 och 12 mg koppar per kg torrsubstans i totalfoderstaten är ofta lämplig till vuxna får. Men vattnets pH och kopparnivå samt grovfodrets innehåll av koppar, molybden och svavel påverkar också behovet. I foderstater till exempelvis texel och ostfriesiskt mjölkfår vill man ofta ligga lite lägre i kopparnivå. Man ska samtidigt vara medveten om att kopparbrist är vanligare än kopparförgiftning.
  
Om man inte vet med sig att man har höga kopparnivåer i vattnet eller i grovfodret rekommenderar vi i första hand att man väljer Deltamin Får med koppar.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter